"make a stand" translation into Hungarian

EN

"make a stand" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make a stand" in context.

Context sentences for "make a stand" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat the Rebels chose to make a stand there was tactically foolish, but not surprising.
Az, hogy a lázadók itt vetették meg a lábukat, ostoba dolog volt, de nem meglepő.
EnglishThe army reeled in shock from the initial strike, then braced itself to make a stand.
A sereg föleszmélt az első megrázkódtatásból, összeszedte magát és helytállt.
EnglishIf the Letherü choose to make a stand at Fent Reach, it will be a short siege.
Ha a letherek úgy döntenek, hogy a Felső Erődnél állnak meg, rövid ostromra számíthatunk.
EnglishBremen could tellthe boy was already choosing a place to make his stand.
Bremen látta rajta, hogy a fiú máris kiválasztott egy helyet, ahonnan tapodtat sem hátrál.
EnglishAfter the pit's been dug, we'll place a plank across it and make you stand in the middle!
Miután megásatjuk a gödröt, keresztbe teszünk rajta egy deszkát, és a közepére állítunk titeket!
EnglishI'll order the rest of my troops to make a stand against Wargun on the east bank of the river.
A seregem maradékát utasítom, hogy a folyó keleti partján próbálják meg feltartóztatni Wargunt.
EnglishPretty soon our Russian friends are going to have to make their stand.
Orosz barátainknak hamarosan meg kell ütközniük velük.
EnglishAnd he shall stand: for God is able to make him stand.
De állni fog, mert elég hatalmas az Isten, hogy fenntartsa.
EnglishBring them to me, IŽll make them stand in a row and shit on them.
Hozd elém őket, sorbaállítom és leszarom őket.
EnglishThe European agricultural model should genuinely make us stand out in the world and be an example to it.
Az európai mezőgazdasági modellt őszintén fel kell vállalnunk a világ előtt, és példát kell mutatnunk vele.
EnglishThey'd have to make their stand in the corridors and stairwells.
Mindketten fegyverrel a kézben érkeztek oda.
EnglishThe Elves had gained a brief respite, a chance to regroup so that they might make their stand elsewhere.
Az elfek kaptak egy szusszanásnyi időt, hogy átrendezhessék soraikat, és valahol másutt vessék meg a lábukat.
EnglishIf so, we'll make our stand on the first floor.
Ha így van, az első emeleten fogjuk kialakítani állásainkat.
EnglishBoaz slipped his hand into his pocket, pressed a button, fed to his company the signal that would make them stand up again.
Boaz a zsebébe nyúlt, megnyomott egy gombot, és betáplálta bajtársainak a parancsot: felállni.
EnglishHe swung round and walked down to the grand entrance, strode into the low-ceilinged corridor where he intended to make his stand.
Megfordult, és elsétált a főbejárathoz, onnan ki az alacsony folyosóra, ahol őrködni akart.
EnglishThen Grumman turned and made his way up the gulch, and Lee looked around for the best place to make his stand.
Azután Grumman sarkon fordult, nekivágott a szurdoknak, Lee pedig körülnézett, hol foglalhatná el a legalkalmasabb helyet.
EnglishEurope is forced to make a stand and become a standard bearer in the fight for stopping the current financial crisis.
Európa állásfoglalásra kényszerül, de arra is, hogy a jelenlegi válság lezárásáért folyó küzdelem élharcosává legyen!
EnglishHere the Free Corps would make its stand.
Itt harcolja meg a harcát a Szabad Cohors.
Englishto make a stand for sth
elvi alapra helyezkedik vmivel kapcsolatban
Englishto make a stand for sth
leszögezi álláspontját vmilyen kérdésben

Other dictionary words

English
  • make a stand

Translations into more languages in the bab.la English-Polish dictionary.