"make a suggestion" translation into Hungarian

EN

"make a suggestion" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make a suggestion" in context.

Similar translations for "make a suggestion" in Hungarian

make noun
to make verb
a article
a-
Hungarian
suggestion noun
Hungarian

Context sentences for "make a suggestion" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is a decision for the President, but I shall certainly make that suggestion to him.
Ez az elnök úr döntésétől függ, de biztosan továbbítom neki a javaslatot.
EnglishLet me make a suggestion, said the lady, and you needn't respond now.
Hadd javasoljak valamit mondta az úrhölgy , nem kell rögtön választ adnod.
English'Ehlana was ignorant to' even make the suggestion,' Mirtai said calmly.
De Ehlana ezt nem akarja figyelembe venni mondta nyugodtan a testőr.
EnglishI simply want to make a suggestion.
(DE) Elnök úr, nekem semmi gondom a géppel, egyszerűen csak szeretnék egy javaslatot tenni.
English[ Peretz ] Sir, if I can make a suggestion, - maybe we should isolate prisoner Irwin-- - Get me General Wheeler.
Uram, tehetnék egy javaslatot? - talán el kellene különíteni-- - Hívja fel Wheeler tábornokot.
EnglishChen could have sworn he had been the first to make the suggestion, but the records proved him wrong.
Meg mert volna esküdni rá: a dolog elsőként neki jutott eszébe, ám a feljegyzések szerint nem így történt.
English(NL) Mr President, I would just like to make a suggestion.
(NL) Elnök úr, egyetlen megjegyzésem volna.
EnglishIn all modesty, I would like to make a suggestion.
Szeretnék tenni egy szerény javaslatot.
EnglishMay I make a suggestion? asked Preston quietly.
Javasolhatnék valamit? kérdezte Preston.
EnglishHowever, I would like to make a suggestion.
Szeretnék azonban egy javaslatot tenni.
English`Let me make a suggestion,' Aaron said.
Hadd javasoljak valamit szólalt meg Aaron.
EnglishOh, well, I only make the suggestion.
Én csak kimondtam, ami az eszembe jutott.
EnglishI should like to make a suggestion.
EnglishHomie, may I make a suggestion?
English-Can I make one suggestion?
EnglishI will just make a suggestion in relation to unkept bees - the wild bees and the bumble bees as referred to by another colleague.
Hadd javasoljak egy valamit a nem házi méhekre vonatkozóan - a vadméhekre és poszméhekre gondolok, amint azt egy másik kolléga említette.
English'Now let me make a suggestion.
EnglishMadam President, regarding the joint fight against terrorism, as a criminal and human rights lawyer, let me make a suggestion.
Elnök asszony, engedjék meg, hogy mint büntetőjogi és emberi jogi ügyvéd, javaslattal éljek a terrorizmus elleni közös küzdelemmel kapcsolatban.
EnglishLet me make a suggestion.
EnglishCan I make a suggestion?

Other dictionary words

English
  • make a suggestion

More translations in the Chinese-English dictionary.