"make amends for" translation into Hungarian

EN

"make amends for" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make amends for" in context.

Similar translations for "make amends for" in Hungarian

make noun
to make verb
amends noun
to amend verb
for conjunction
see noun

Context sentences for "make amends for" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe both had people taken away too soon, and we need to make amends, at least I do.
Mindketten idő előtt veszítettük el valakinket, és ezt jóvá kell tenni, nekem feltétlenül.
EnglishI'll buzz you in ten minutes, she says quickly, trying to make amends.
Tíz perc múlva beszólok mondja gyorsan a titkárnő, igyekezvén jóvátenni a történteket.
EnglishHe had sworn to remember, he had sworn unceasingly to make amends.
Megesküdött, hogy emlékezni fog, állandóan esküdözött, hogy jóvá fogja tenni.
EnglishYou truants might make amends by finding us some of the plunder that you spoke of.
Csibészek, gyerünk, engeszteljetek ki azzal, hogy megkínáltok a zsákmányból, amiről beszéltetek.
EnglishFor starters, we must make amends for the deaths of those two priests.
Először is, jeleznünk kell a külvilágnak, hogy nagyon bánjuk annak a két papnak a halálát.
EnglishIt gave Tess satisfaction to think that she was doing her best to make amends.
Tess elégedettséggel gondolt arra, hogy valamit jóvá tehet.
EnglishWell, if that be so, a man should not grovel but should make amends.
De ha így is van, attól még nem kell az embernek a porban csúszni.
EnglishLook, kid, think of this as your chance to make amends.
Nézd, kölyök, gondold azt, hogy ez az esélyed, hogy kárpótlást nyújts.
EnglishThey are therefore guilty of misconduct and have caused harm: they need to make amends for that.
Következésképpen helytelen viselkedést tanúsítottak és kárt okoztak: ezért kártalanítással tartoznak.
EnglishHow does the Commission intend to make amends to European producers for the damage that it has clearly caused them?
A Bizottság miként kívánja jóvátenni az európai termelőknek egyértelműen általa okozott kárt?
EnglishPlease, he said, eager to make amends for his petty complaints, let me go and kill this man for you.
Kérem szólalt meg, igyekezett visszatérni a jó útra -, hadd menjek most, és hadd öljem meg most azt az embert.
EnglishThere is no absolving that, no true way I could make amends.
Ezt nem lehet kiváltani, nem lehet jóvátenni.
EnglishTherefore, it is not a question of saying, 'people who harm others must make amends for the problems they cause.'
Nem arról van tehát szó, hogy "aki kárt okoz másoknak, az tegye jóvá a problémákat, amelyeket okozott”.
EnglishShe didn't know what to say to make amends for her meanness.
Nem tudta, mivel engesztelhetné ki a fiút.
EnglishOur continent is truly indebted to Haiti and has a duty to make amends for so many years of domination and plundering.
Kontinensünk tényleg tartozik Haitinek, és feladata kárpótolni a sok évnyi elnyomásért és kizsákmányolásért.
EnglishWe will do all we can to make amends.
A kamikaze akciód amúgy sem oldozna fel bennünket.
EnglishDo you think she'll let him make amends?
Gondolod, hogy ad neki még egy lehetőséget?
EnglishTell me how to make amends, he offered.
Mondd meg, hogyan tehetném jóvá ajánlkozott.
EnglishAnd while I was asleep I dreamed of him and I thought maybe I could make amends if I went where he's gone and said I was sorry.
Míg aludtam, megjelent álmomban, és arra gondoltam, jóvátehetném a történteket, ha utánamegyek, és bocsánatot kérek tőle.
EnglishYou've had such a very varied life, went on Miss Marple, determined to make amends for her former pleasurable inattention.
Önnek viszont olyan változatos volt az élete folytatta Miss Marple, aki elhatározta, hogy jóváteszi iménti önző figyelmetlenségét.

Other dictionary words

English
  • make amends for

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Greek-English dictionary.