"make an appeal" translation into Hungarian

EN

"make an appeal" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make an appeal" in context.

Similar translations for "make an appeal" in Hungarian

make noun
to make verb
appeal noun
to appeal verb

Context sentences for "make an appeal" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI make this appeal to our sense of European responsibility and European solidarity.
Ezt a kérést európai felelősségünk és európai szolidaritásunk érzéséhez intézem.
EnglishThis is why I am taking the opportunity in this debate to make an appeal.
Ezért ragadom meg az alkalmat a mai vitában, hogy egy kéréssel forduljak Önökhöz.
EnglishIn Heaven's mercy, take us into your protection and we will make our appeal at Ra-morij.
Arra kérlek, vegyetek a védelmetekbe minket, és Ra-morijban minden kérdésetekre felelünk.
EnglishI would therefore like to make an appeal for good manners and for greater sensitivity towards each other.
Ezért szeretném kérni az egymás iránti udvariasságot és fokozottabb érzékenységet.
EnglishI would therefore make an appeal to the Presidency of the Council, in relation to the conciliation meeting.
Ezért az egyezető üléssel kapcsolatban, egy kéréssel fordulok a Tanács elnökségéhez.
EnglishSecond, I would like to address the Council and make an appeal to them.
Szeretném továbbá megszólítani a Tanácsot egy kéréssel.
EnglishNow, most importantly, I should like to make an appeal, that is express my hopes, for the new Parliament.
De ami a legfontosabb, szeretnék kérelemmel élni az új Parlament felé, hangot adva reményeimnek.
EnglishI would therefore like to make an appeal for simplification.
Ezért sokkal inkább az egyszerűsítést szeretnék kérni.
EnglishHowever, because this is so important, I should like to make an appeal here, which is why I have taken the floor.
Mivel azonban ennyire jelentős eseményről van szó, szeretnék itt egy felhívást közzétenni, ezért is kértem szót.
EnglishIt is strange that Members of European Parliament have to make an appeal for solving purely household issues.
Furcsállom, hogy az Európai Parlament képviselőinek kell felszólalniuk egy tisztán háztartási kérdés megoldása érdekében.
English'It might do some good to make an appeal.'
Lehet, hogy jó lenne, ha írnál egy kérvényt.
EnglishIf I were really to make an appeal to them?
Ha csakugyan segítséget kérnék tőlük?
EnglishIt is to this ethic of European responsibility to each of you that I make my appeal - my appeal with passion for Europe.
Éppen ezzel az európai felelősséggel kapcsolatos, mindnyájukban meglévő erkölcshöz folyamodom az Európához fűződő szenvedélyes kötelékeim nevében.
EnglishI would like to make an appeal to all political group leaders: you cannot claim to support Eurosecurities but vote against them.
Szeretnék felhívást intézni valamennyi képviselőcsoport vezetőjéhez: nem állíthatják, hogy támogatják az euró-értékpapírokat, ha ellenük szavaznak.
EnglishI certainly would like to make an appeal that this Solidarity Fund is kept and supported, and please do not make it too complicated.
Én mindenképpen szeretnék egy felhívást tenni, hogy tartsuk meg és támogassuk ezt a Szolidaritási Alapot, és kérem, ne tegyék azt túl bonyolulttá.
EnglishFinally, I make this appeal to the entire European Union, given that the problem concerns all Member States, as the Council of Europe, among others, recently pointed out with regret.
Végezetül, az egész Európai Unióhoz szólok, mivel a probléma minden tagállamot érint, amint ezt - többek között - az Európa Tanács nemrég sajnálattal megállapította.

Other dictionary words

English
  • make an appeal

Translations into more languages in the bab.la Thai-English dictionary.