"make an effort!" translation into Hungarian

EN

"make an effort!" in Hungarian

EN

make an effort! {interjection}

volume_up
make an effort!
make an effort! (also: steady on!)

Similar translations for "make an effort!" in Hungarian

effort noun
make noun
to make verb
to make desperate efforts verb
joint efforts noun
to make an oath verb
to make an error verb
to make an advance verb
to make an award verb
to make an exception verb
to make an appointment verb

Context sentences for "make an effort!" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInstead we should make every effort to ensure that the process is a peaceful one.
Inkább mindent meg kellene tennünk annak érdekében, hogy a folyamat békés legyen.
EnglishHe did, I think, make an effort not to get embroiled with Elsa to begin with.
Különben azt hiszem, mindjárt az elején megpróbálta tisztázni a dolgot Elsával.
EnglishI therefore believe that both parties must make more effort to achieve this aim.
Ezért úgy vélem, hogy mindkét félnek erőfeszítést kell tennie e cél elérése érdekében.
EnglishThis would not obviate the need for Greece to make an effort itself, but it could help.
Ezzel nem kerülhető el, hogy Görögország maga is erőfeszítést tegyen, de segíthetne.
EnglishWe must make every effort to ensure that their entry into our Union is easier.
Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy könnyebben beléphessenek az Európai Unióba.
EnglishIn his despondent, bored mood he did not want to make the effort of talking to her.
Csüggedt, fásult állapotában nem kívánt semmilyen erőfeszítést tenni, hogy beszéljen vele.
EnglishIt is our plan to make an effort to simplify the rules for absorption.
Terveink szerint törekedni fogunk a felhasználási szabályok egyszerűsítésére.
EnglishWe must make every effort to prevent child pornography being made available over the Internet.
Mindent meg kell tennünk azért, hogy az interneten ne legyen gyermekpornográfia.
EnglishAll that is needed is for us to make an effort, together, to communicate.
Pusztán arra van szükség, hogy összefogjunk és kommunikáljunk egymással.
EnglishThirdly, we must all make an effort to communicate with the citizens.
Harmadszor, mindnyájunknak törekednünk kell arra, hogy kommunikáljunk a polgárokkal.
EnglishThe international community needs to make an effort to do something.
A nemzetközi közösségnek erőfeszítéseket kell tennie, hogy változások induljanak el.
EnglishIt is an onerous task, but I am certain that you will make every effort to accomplish it.
Ez fáradtságos feladat, de biztos vagyok abban, hogy Ön mindent megtesz a siker érdekében.
EnglishThe political leaders in Kosovo must make an effort to get things done.
A koszovói politikai vezetőknek erőfeszítéseket kell tenniük a helyzet megoldása érdekében.
EnglishEveryone has to make the effort; that is why environmental costs need to be internalised.
Mindenkinek kell tennie erőfeszítéseket; ezért kell internalizálni a környezeti költségeket.
EnglishTialys saw Will make the effort to stand up straight and force himself to find some more energy.
Tialys észrevette, hogy Will nehezen áll a lábán, erőt kell gyűjtenie, hogy bírja még.
EnglishWhether I could handle this or not, I had no choice but to make the effort.
Bár a szívem majd megszakadt, nem tehettem mást, mint maradtam.
EnglishI believe that this is possible and that we should make this effort.
Azt gondolom, hogy ez lehetséges lenne, és érdemes lenne megkísérelni.
EnglishThe European Union should make every effort to counter this threat.
Az EU-nak ezért mindent meg kell tennie, hogy elhárítsa ezt a veszélyt.
EnglishThe European Union should make every effort to succeed in combating this phenomenon.
Az Európai Uniónak minden erőfeszítést meg kell tennie e jelenség elleni küzdelem sikere érdekében.
EnglishBut one's got to make the effort, she said, sententiously, one's got to play the game.
De erőfeszítést kell tennünk, végig kell játszani a játszmát mondta szentenciózus bölcselkedéssel.