"make an end" translation into Hungarian

EN

"make an end" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make an end" in context.

Context sentences for "make an end" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'If I must go there I wish I could come there quickly and make an end!
- Ha már muszáj elmennem oda, bár jutnék oda hamar, s lenne vége az egésznek!
EnglishAnd Gorlois, like the Romans, would make an end of these simple people in the name of his God?
Gorlois pedig, ahogyan a rómaiak mind, a vesztét kívánja ezeknek az egyszerű népeknek?
EnglishI suggest that you kill it instantly, and make an end to its threat.
- Javaslom, öljétek meg azonnal, hogy ne legyen több gondotok vele!
EnglishIf some decadent Halruaan wanted to make an end of her, so be it.
Ha valami dekadens Halruaa-i végezni akar vele, hát legyen.
EnglishPerhaps even you, lord, might make your end upon their hooks.
Lehet, hogy maga is, nagyúr, az ő kampóikon végzi egyszer.
EnglishI kept looking for some way just... just to... take it back, to make it end right... some way without dishonoring Winters.
Én próbáltam valahogyan... megoldani az ügyet... hogy jó vége legyen... hogy Winters nem maradjon szégyenben.
EnglishLesser star-traveling nations, who dread the day when these snoutface fiends will decide to make an end of them.
Kisebb népek, amelyek egész életükben attól rettegtek, hogy ezek az ormányos ördögfajzatok egyszer végleg leszámolnak velük.
EnglishWe were witnesses to a regrettable situation in which several Member States prolonged the negotiations until midnight to make them end in failure.
Sajnálatos helyzet tanúi lehettünk, amelyben számos tagállam éjfélig húzta a tárgyalásokat, hogy azok végül megbukjanak.
Englishto make an end of sth
EnglishWell, I charge you to make an end for all time of that dragon, even if you must laugh it out of existence by making a ballad of it!
Nos, azt a feladatot adom neked, hogy egyszer és mindenkorra végezz azzal a sárkánnyal, akkor is, ha nevetéssel kell elpusztítanod, mondjuk azzal, hogy balladát szerzel róla!

Other dictionary words

English
  • make an end

In the Danish-English dictionary you will find more translations.