"make an observation" translation into Hungarian

EN

"make an observation" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make an observation" in context.

Similar translations for "make an observation" in Hungarian

make noun
to make verb
observation noun

Context sentences for "make an observation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNevertheless, I would like to make an observation regarding Paragraph 35 of the report.
Tennék mindazonáltal egy észrevételt a jelentés 35. bekezdésével kapcsolatban.
EnglishI know where I am going to make this observation: where the heart of European democracy beats.
S tudom, mivel is kapcsolom össze észrevételemet: az európai demokrácia szívdobbanásával.
EnglishYou will then be free to make that observation to our Revered Lord himself.
Azután Nagyrabecsült Urunk maga vet majd vizsgálódás alá.
EnglishPerhaps every ten minutes or so Elsa would make an observation and Amyas would grunt a reply.
Elsa úgy tízpercenként tett egy-egy megjegyzést, s Amyas rendszerint csak dünnyögött rá valamit.
EnglishI would therefore like to make this observation: who are our attacking players?
Ezért azt kérdezem: kik a támadó játékosaink?
EnglishI should like to make an observation with regard to inspection.
Szeretnék egy észrevételt tenni a vizsgálattal kapcsolatban.
EnglishI should like to make one observation in this connection, however.
Ezzel kapcsolatban azért tennék egy észrevételt.
EnglishMr Farage, I do not want to prolong this, but can I just make the observation that this is incorrect.
Farage úr, nem akarom ezt a dolgot tovább húzni, de pusztán annyi észrevételt tudok hozzáfűzni, hogy ez így nem pontos.
EnglishMadam President, on a point of order, I just want to make an observation and I know many Members would agree with me.
Elnök asszony, ügyrendi javaslatként egy megjegyzésem lenne, és tudom, hogy sok képviselő egyetért majd velem.
EnglishGreer was not the first man to make that observation.
Nem Greer volt az első, aki így látta.
EnglishOne point obviously remains to be settled and I want to make an observation about it: it is the EPP's Amendment 10.
Egy pontot még nyilvánvalóan el kell rendezni és szeretnék egy észrevételt tenni ezzel kapcsolatban: ez az EPP 10. módosítása.
EnglishFollowing on from this, perhaps I could just make an observation on the Services Directive, which was introduced in December 2009.
Tovább menve, talán csak egy észrevételt tennék a 2009 decemberében bevezetett szolgáltatási irányelvvel kapcsolatban.
EnglishAllow me to make an observation.
EnglishWhilst we have to applaud the fact that some of the European institutions are coming under heavy criticism, I should like to make an observation.
Örülnünk kell annak, hogy egyes európai intézmények heves bírálatban részesültek, de szeretnék tenni egy észrevételt.
EnglishAllow me, then, to make this observation: I am truly sorry that you have decided not to participate in today's discussion on Cuba.
Engedje meg, hogy a következő észrevételt tegyem: őszintén sajnálom, hogy úgy döntött, hogy nem vesz részt a Kubáról szóló mai vitán.
EnglishI would like to make an observation regarding the lessons that we need to learn and, in particular, on the ratification of the Constitutional Treaty.
Szeretnék egy észrevételt tenni az általunk levonandó tanulságokról, és különösen az alkotmányszerződés ratifikálásáról.
EnglishIf I were to make this observation to Stormy, however, she would favor me with one of those wry looks that means Are you hopelessly stu-pid or just being pissy?
Aztán eszembe jutott, hogy Harlo hatévesen elveszítette az anyját, és ahelyett, hogy dicsőséget hozott volna a nevére, befeketítette azt.
EnglishI would also like to make an observation as regards the Cohesion policy issue here, namely that the bureaucratic procedures should be much more flexible and efficient.
Szeretnék egy észrevételt tenni a kohéziós politikával összefüggő kérdéssel kapcsolatban, azt, hogy a bürokratikus eljárásokat sokkal rugalmasabbá és hatékonyabbá kell tenni.
EnglishAnd here I may be able to make an observation or two of my own, which may be of use hereafter to those into whose bands these may come, if they should ever see the like dreadful visitation.
Most még néhány megfigyelésemről szeretnék szólni, talán hasznát veszik azok, akiknek e beszámolóm kezébe kerül, ha egyszer újból felütné fejét a pestis.

Other dictionary words

English
  • make an observation

More translations in the English-Swahili dictionary.