"make-believe" translation into Hungarian

EN

"make-believe" in Hungarian

EN

make-believe {noun}

volume_up
All the rest was make-believe... dolls, puppets, stage-settings... pretended passions.
Minden más csupán látszat babák, bábuk, kellékek a színpadon hogy felébresszék a sz6envedélyt.
When life gets tough, you tend to take refuge in the idea that it's all make-believe... a giant hoax.
Amikor az élet csapásokat mér valakire, az illető azzal védekezik, hogy meggyőzi önmagát: mindez csak látszat, kolosszális optikai csalódás.
When this problem appeared it had brought its solution with it; all his hesitation had been a kind of make-believe.
A probléma magával hozta a megoldását, a habozása mindvégig színlelés volt.
make-believe (also: pretence)

Synonyms (English) for "make-believe":

make-believe

Similar translations for "make-believe" in Hungarian

to believe verb
make noun
make place! interjection
Hungarian
make it snappy! interjection
make an effort! interjection
make sure that
make a selection
Hungarian
make yourself at home! interjection
make yourself easy about it! interjection

Context sentences for "make-believe" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe only way to discomfit the Devil is to make him believe you don't believe in him.
Csak az hozhatja zavarba az ördögöt, aki el tudja vele hitetni, hogy nem hisz benne.
English`I could lie, Gully dear, and make you believe it, but I'm going to be honest.
Tudtam neked hazudni, Gully, úgy, hogy elhidd, de most becsületes leszek.
EnglishIf they get close enough, I have to make them believe I'm willing to do something crazy.
Ha túl közel kerülnek, el kell hitetnem velük, hogy bármire képes vagyok.
EnglishThe old soldier looked as abashed as a child interrupted in his game of make-believe.
Az öreg katona olyan megszégyenülten nézett, mint a gyermek, kit játéka közben megzavarnak.
EnglishTwo who believe can make three, he said, as if she hadn't made the point at all.
Két hívő hármat csinál jelentette ki végül a férfi, mintha Julie fel sem vetette volna a kérdést.
EnglishIt's not fiction, it's not story tales, it's not make-believe; it's cold, hard science.
Ez nem képzelgés, nem mese, nem kitaláció; ez rideg, kemény tudomány.
EnglishIt's literally a full-time job just to make people believe who you're supposed to be.
Elhitetni az emberekkel, hogy ki is vagy, szó szerint egy főállás.
EnglishAll the rest was make-believe... dolls, puppets, stage-settings... pretended passions.
Minden más csupán látszat babák, bábuk, kellékek a színpadon hogy felébresszék a sz6envedélyt.
EnglishRegarding the insinuation you make, I really believe that it does not deserve any kind of answer.
Ami pedig burkolt célzását illeti, úgy vélem, hogy nem érdemes válaszolni rá.
EnglishYou know, it's easier to make 100,000 believe than justone??
Tudod, hogy egyszerűbb elhitetni valamit 100,000 emberrel, mint csupán eggyel?
EnglishMake them believe the right choice is the one we want them to make.
Elhitetjük velük, hogy az a helyes döntés, amire rá akarjuk venni őket.
EnglishWhen he couldn't contact Trevor he placed make-believe bets, every game.
Két hónap alatt már háromezer-hatszáz dollárnál tartott, papíron.
EnglishRamsay multiplied-the degrees to make others believe he had a secret.
Ramsay viszont azért sokszorozza meg a fokok számát, hogy elhitesse: neki márpedig titka van.
EnglishIsabel, you're gonna feel very silly when this turns out to be all just make-believe.
Isabel, nagyon buta kutya vagy ha csak a nagy semmit ugatod.
EnglishShe did everything she could to make me believe it was a demon that had fathered the twins.
Mindenképpen el akarta hitetni, hogy démon nemzette a kölyköket.
English'Then I thought, But that's Clyde Umney, and Clyde is make-believe .
Én Miss Amerikát birizgálom, Chick meg Betty Grable csecse csöcsére visz fel egy kis pirosítót.
EnglishI'm going to make them believe he was the one who cooperated with you.
Azt kell hinniük, hogy ő volt az, aki együttműködött magukkal.
EnglishHe didn't believe it at all but he tried to make himself believe, for he was becoming more and more afraid.
Egyáltalában nem hitte, ám igyekezett mégis elhinni, mert félelme nőttön-nőtt.
EnglishIn the game of `Murder,' he said, A make-believe victim is killed.
A Gyilkosság nevű játékban valaki eljátssza az áldozat szerepét.
EnglishBut difficult childhoods, I believe, make the most interesting adults.
De a nehéz gyerekkor gyakran a érdekes felnőtteket nevel.