"to make place" translation into Hungarian

EN

"to make place" in Hungarian

HU
EN

to make place {verb}

volume_up

Similar translations for "to make place" in Hungarian

make noun
to make verb
place noun
to place verb

Context sentences for "to make place" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishVatutin hadn't considered that, but it wasn't his place to make policy decisions.
Vatutin erre még nem is gondolt, viszont nem az ő dolga, hogy politikai döntéseket hozzon.
English'Also a good place to make connections for a drug deal,' Shaw suggested.
- Egy kábítószerüzlet lebonyolításához sem utolsó - jegyezte meg Shaw.
EnglishRampant moonflower, chimney stack tall as a tree, didn't they make this place for me?
A megégett, gyenge vámpír-ligetisten vámpírt csinál Mariusból.
EnglishOf course, the European Union cannot make decisions in place of the governments of the ACP countries.
Az Európai Unió természetesen nem hozhat döntéseket az AKCS-országok kormányai helyett.
EnglishI am new in the city, and I heard this might be a good place to make some interesting contacts.
- Új vagyok a városban, és azt hallottam, ez jó hely arra, hogy érdekes emberekkel találkozzam.
EnglishHave you enough furniture to make him a comfortable place to the far right, where he is out of the way?
Van elég bútor, hogy kényelmes fészket rakhassatok neki jobbszélt, ahol nem lesz láb alatt?
EnglishWe still have much to debate and to put in place to make this work.
Még mindig sok mindent kell megvitatnunk és még sokat kell tennünk azért, hogy mindez működni tudjon.
EnglishThis is not a place to make demands, Dmitri Timofey-evich.
Ez nem az a hely, ahol követelőzni lehet, Dimitrij Tyimofejevics.
EnglishIn a place like Lesotho, SecState thought, which was a place to make backwater seem a compliment.
Egy olyan helyen, mint például Lesotho, gondolta a külügyminiszter, amire az állóvíz enyhe kifejezés.
EnglishThese structures that we will hopefully have in place will make governance more efficient and more up-to-date.
A remélhetőleg létrejövő struktúrák hatékonyabbá és naprakészebbé teszik majd az igazgatást.
EnglishBalthamos, he said, I'm going back into the forest now, to find a safe place to make the first opening.
Balthamosz szólt hozzá , visszamegyek az erdőbe, hogy biztonságos helyszínt keressek az első vágáshoz.
EnglishI believe the Reform Treaty will not make Europe a safer place for citizens of Member States.
Hiszem, hogy reformszerződés által a tagállamok állampolgárai számára Európa nem fog biztonságosabb hellyé válni.
EnglishAnd to tell you a bit about the things that I make, the easiest place to start the story is with a hat.
És hogy meséljek egy kicsit az általam létrehozott dolgokról, a tárgy, amivel minden elkezdődött egy sapka.
EnglishIt is not my place to make such plans, but I assumed .
Nem az én tisztem eldönteni ezt, de azt gondoltam...
EnglishThere should be more controls in place to make it possible to intervene faster than now in cases of possible abuse.
Erősebb ellenőrzésre van szükség, hogy a mostaninál gyorsabban léphessünk fel a jogsértő esetekben.
EnglishSeeing it from a distance, I imagined that the drift would actually make the place cosier, would shield it from the wind.
Távolról nézve úgy képzeltem, a hófúvástól valahogy barátságosabb lesz a hely, megóvja a széltől.
EnglishThat make-believe place is real, and I own it.
Ez a képzeletbeli hely most már valóság és én birtoklom.
EnglishYou need everybody to be involved in trying to provide whatever it is that make humanity a better place.
Mindenkinek részt kell vennie abban, hogy megpróbáljuk előteremteni, akármi is legyen az, ami jobbá teszi az emberiséget.
EnglishShe was determined to make it to that place.
Eltökélt szándéka volt, hogy eljut erre a helyre.
EnglishDon't let this place make you contrary.'
Ne engedd, hogy ez a hely kifordítson magadból.