"make sure that" translation into Hungarian

EN

"make sure that" in Hungarian

EN

make sure that

volume_up

Similar translations for "make sure that" in Hungarian

make noun
to make verb
sure adjective
sure! interjection
that conjunction

Context sentences for "make sure that" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Így például, biztosítanunk kell a szakértői értékelési mechanizmus felügyeletét.
EnglishIf Tess Drake calls for me, make sure you get a number where I can reach her.'
Ha Tess Drake keresne, feltétlenül tudd meg tőle a számot, ahol visszahívhatom.
EnglishTogether with Parliament we can make sure that we increase the voter turn-out.
A Parlamenttel együtt biztosítani tudjuk a szavazói részvételi arány növelését.
EnglishHe searched both sides of his Tomcat to make sure it wasn't circling to re-attack.
Alaposan körülnézett, megbizonyosodva róla, a rakéta nem fordult-e ismét rájuk.
EnglishMake sure you have HTML Tidy and the kdesdk module installed to use them all.
Ha mindet használni szeretné, telepítse fel a HTML Tidy-t és a kdesdk csomagot.
EnglishHe'll make sure that foul-ups like the one we had at Spokane don't happen again.
Biztosítja, hogy még egyszer ne fordulhasson elő az, ami Spokanéban történt.
EnglishI just wanted to apologize and make sure that you don't have any problem with me...
Csak bocsánatot akartam kérni, és megbizonyosodni hogy semmi bajod nincs velem...
EnglishGo over there so I can examine this child, and make sure she's not hemorrhaging.
Meg akarom vizsgálni ezt a gyermeket, hogy csakugyan nincs-e haemorrhagiája.
English'If I really have to I can make sure there are several avatars there at the concert.
Ha valóban szükség van rá, több avatárral is képviseltethetem magam a koncerten.
EnglishI wanted to make sure that it can be returned in the form of a small present.
Olyat szerettem volna adni, amelyet kis ajándék formájára vissza lehet alakítani.
EnglishThat church of yours liked to make sure saints were safely dead for a long time.
Az egyházad mindig csak azokat avatta szentté, akik már jó régen meghaltak.
EnglishCould we venture to ask you to make sure there is nothing resting on that ledge?
- Bátorkodhatnánk megkérni arra, szíveskedjék utánanézni, van-e valami azon a polcon?
EnglishI'm willing to do anything needful to make sure the ship gets off the ground.
Hajlandó vagyok mindenre, ami arra irányul, hogy a hajót fölemeljük a földről.
EnglishMake sure Secretary Winston keeps me in the loop on the Social Security project.
Jó lenne, ha Winston engem is tájékoztatna a szociálpolitikai projekt fejleményeiről.
EnglishThen the authorities had better make sure she doesnt sink, said the terrorist.
Akkor jobb, ha a főőnökök bebiztosítják, hogy ne süllyedjen el mondta a terrorista.
EnglishWith Weir gone, Kuss probably wants to make sure the gravy boat doesn't set sail.
Kussz nyilván biztos akar lenni abban, hogy az utódok sem szüntetik be a támogatását.
EnglishPlease make sure you have GnuPG installed and give the path to the config file.
Ellenőrizze, hogy a GnuPG telepítve van-e és adja meg a fájl elérési útját.
EnglishThere's just a few minutes in which to make sure Miss Murgatroyd can't tell anything.
Csak egy-két perc marad a cselekvésre, hogy Miss Murgatroyd ne mondhasson semmit.
EnglishWe need first to make sure that we have put out that fire and that it stays out.
Először is el kell oltanunk a tüzet és biztosítanunk kell, hogy ne gyulladjon ki újra.
EnglishIt is very important to make sure that history definitely never will repeat itself.
Rendkívül fontos biztosítani, hogy a történelem soha ne ismételhesse önmagát.