EN makeshift
volume_up
{noun}

makeshift (also: make-do)
makeshift (also: recourse)

Synonyms (English) for "makeshift":

makeshift

Context sentences for "makeshift" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUsing makeshift weapons, they killed their guards and raced toward the nearby forest.
Maguk barkácsolta fegyverekkel megölték őreiket, és berohantak a közeli erdőbe.
EnglishHe took the boy into their bedroom and put him on Wendy's side of the makeshift double.
Bevitte a gyereket a szobájukba, és letette az összetolt ágyra, Wendy oldalára.
EnglishHere, in this makeshift boudoir, there was one piece of furniture only.
Ebben az átmenetileg kialakított budoárban csak egyetlen bútordarab volt: egy ágy.
EnglishIt pictured a handsome young man being strung up from a makeshift gallows.
Egy jóképű fiatalembert mutatott, aki egy hirtelenjében összeácsolt akasztófán lógott.
EnglishThey wore makeshift vests of chain and leather helmets with neck- and earflaps.
Láncinget viseltek, valamint nyak- és fülvédővel ellátott bőrsisakot.
EnglishBut I have not touched a fine one for many years, only a makeshift at Lot's court.
Ám finom hangszert esztendők óta nem érintettem, csak amolyan hevenyészettet, Lot udvarában.
EnglishThe beer flowed at the makeshift bar of boards set upon barrels.
Folyt a sör a bárpultnál, amelyet hordókra helyezett deszkákból rögtönöztek.
EnglishThey froze, suspicious, hands curled into claws or balled fists, or clutching makeshift weapons.
Amazok gyanakvásba dermedten, ökölbe szorult kézzel vagy fegyvereiket markolva álltak.
EnglishRaces from every corner of the galaxy wandered the banded shadows of this makeshift labyrinth.
A galaxis majd minden faja képviseltette magát a mesterséges labirintus színes árnyai alatt.
EnglishHe then walked quickly to his office door down a makeshift hallway.
Fitch először szoborrá dermedt a hír hallatán, majd átvágta magát a szűk járáson, és ajtót nyitott.
EnglishSoon he was able to walk without leaning too hard on his makeshift staff.
A lüktető fájdalom elmúltával tett néhány lépést.
EnglishAs Leia stepped to the makeshift podium, the New Republic honor guard snapped to attention, eyes locked forward.
Amint Leia fellépett a pódiumra, a testőrök érdeklődéssel fordultak felé.
EnglishDavid whirled to see the dark Faery seize the makeshift spear from a startled Liz.
David mint a villám fordult hátra, és látta, amint a sötét tündér kiragadja a kezdetleges dárdát a meglepett Liz kezéből.
EnglishThat will do for a temporary makeshift, Captain Leicester said.
Átmenetileg az is megteszi mondta Leicester kapitány.
EnglishLee tore the lid off the box, put it on the coffee table, and put two slices of pizza on that makeshift plate.
A széknek azonban kerekei voltak, amelyek kicsúsztatták alóla a támaszul választott bútordarabot.
EnglishHe wasnt optimistic that the mires pursuing the girl and the slave in their makeshift glyph would catch up with them.
Nem bízott benne, hogy a lányt és a rabszolgát üldöző posványok utolérik a kezdetleges gliffet.
EnglishWithin, he found the King at a small, makeshift table of planks laid crosswise atop logs, his evening meal spread out before him.
A király egy fatörzsből és deszkákból barkácsolt, kis asztalnál ült a vacsorája mellett.
EnglishSephrenia had her left arm bound up in a makeshift sling, and Sparhawk held her other elbow solicitously as they walked.
Sephrenia felkötötte a bal kezét, a jobb könyökét pedig Sparhawk fogta; így mentek végig a városon.
EnglishThey carried torches and makeshift weapons.
Fáklyákkal és alkalmi fegyverekkel szerelték fel magukat.
EnglishShe turned on the tap again, swallowed them, then looked guiltily at the makeshift bandage on her wrist.
Aztán újra megengedte a vizet, és lenyelte a gyógyszert, majd bűntudatosan nézett le a csuklóján éktelenkedő kötésre.