"manhood" translation into Hungarian

EN

"manhood" in Hungarian

EN manhood
volume_up
{noun}

manhood
It had to happen because Manhood was going to make it happen.
Meg kell történnie, mert így parancsolja a férfikor.
And so the second task of Manhood was done.
Így hát teljesítettem a férfikor második feladatát is.
Így hát a férfikor feladatait elvégeztem.
...a rendkívüli bátorság megtestesítője...
manhood
Then again the drums; and once more the men's deep savage affirmation of their manhood.
Aztán újra a dobok, majd újra a férfiak mély, vad kórusa, amely férfiasságukat megerősítette.
manhood (also: masculinity, virility)
A nondrinking Russian is a rarity in a country where drinking is almost a sign of manhood.
Abban az országban, ahol az ivás szinte a férfiasság jele, ritkaság egy nem ivó orosz.
Ricky was busy puffing and spitting, and thoroughly enjoying this giant step toward manhood.
Rickyt elfoglalta a dohányzás meg a köpködés. miközben minden porcikájával élvezte ezt a hatalmas lépést a férfiasság felé vezető úton.

Synonyms (English) for "manhood":

manhood

Context sentences for "manhood" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnyway, this boy grew to manhood and was still in his 30s when the mother died...
Nos, a fiú felnőtt, és még csak a 30-as éveiben volt, amikor az anyja meghalt.
EnglishThe brothers, when they grew to manhood, were likely to be at one another's throats.
Igen valószínű, hogy mihelyt fölnövekednek, a fivérek egymás torkának fognak esni.
EnglishUriens would certainly be delighted at this supposed proof of his manhood.
Uriens bizonyára örülne férfiassága eme feltételezett bizonyítékának.
EnglishAnd what about when some men like to brag about the size of their manhood?
És mi van azokkal a férfiakkal, akik a szerszámuk méretével kérkednek?
EnglishA boy's 13th birthday is considered by many as the beginning of puberty, of manhood.
00:41:33.84,00:41:38.48 Sokak szerint egy fiú 13. születésnapja a pubertás, a férfivá érés kezdete.
EnglishHis manhood had been offended that they held hands with such pretty girls, but he'd set that aside.
Majdhogynem eltévesztette, annyira máshogy nézett ki a lány smink nélkül.
EnglishAnthony Marston, in the height of his youth and manhood, had seemed like a being who was immortal.
Anthony Marston fiatalsága és férfiassága teljében úgy festett, mint aki nem is halandó.
EnglishAt its groin the milk of manhood spread, and stained the carpet.
És az ágyékból feltörő férfiszimbólum, mely beszennyezte a szőnyeget.
EnglishIf I made such an enchantment, it would not be to enjoy your manhood but to wither it!
Ha varázslathoz folyamodnék, nem azért tenném, hogy élvezhessem férfiasságodat, hanem hogy elsorvasszam!
EnglishTrue manhood is well a decision is the. fijin, the proper use of the sword to end one's life.
Most pedig megismertetem önöket a dzsidzsinnel, vagyis az emberi élet kioltásának helyes módjával.
EnglishLike, maybe if I sold her a bill of goods that I doubted my manhood???
Játsszak arra, hogy bizonytalan vagyok a férfiasságomban?
EnglishThey needed such a king now, not when some child not yet even conceived should grow to manhood.
Most lenne szükség ilyen királyra, nem akkor, amikorra a még meg sem fogant gyermek férfivá serdül.
EnglishAnd now he is grown to manhood- Kevin warned, He is not ready to be king.
- Nem kész még a királyságra - figyelmeztette Kevin.
English'Then thy endless centuries of confinement have bereft thee of thy wits as well as thy manhood.'
Akkor a több évszázados elzártságod nem csak a férfiasságodtól, de a józan eszedtől is megfosztott.
EnglishHe grew to manhood in the Ravenshom, the son of parents who had lived their entire lives in the Easdand wilderness.
A Ravenshornban nőtt föl, szülei egész életüket a keletföldi vadonban töltötték.
EnglishLet me hear you shout amen if you ever had your manhood right-angled...
Kiálts áment, ha valaha már felállt a férfiasságod...
EnglishAnd we especially associate alcohol intake with sex appeal and manhood, in some cases.
S ráadásul összekapcsoljuk az alkoholfogyasztást a szexuális vonzerővel, és egyes esetekben a férfiassággal is.
EnglishYour little playfellow grew to manhood, he said, and became the mightiest Emperor this world has ever known.
A ti kis játszótársatok felnőtt mondta végül , és a világ leghatalmasabb uralkodója lett.
EnglishIt was a farewell to my childhood and a confirmation of my manhood.
Búcsú volt gyerekkoromtól, férfi voltom megpecsételése.
EnglishThey fear betraying their manhood, and their fellow soldiers.
Félnek, hogy elárulják a férfiasságukat, meg a többi katonát.