"to manipulate" translation into Hungarian

EN

"to manipulate" in Hungarian

EN

to manipulate [manipulated|manipulated] {verb}

volume_up
to manipulate (also: to handle, to use)
to manipulate (also: to juggle)
Who has been manipulating us, and for how long?
Hogy ki manipulál bennünket, és mióta?
Yes, there are minors in prison, for the most part adolescents, whom Hamas manipulates and sends to their deaths, armed with grenades or belts filled with explosives.
Igen, kisebbségek is vannak börtönben, többnyire kamaszkorúak, akiket a Hamász manipulál és küld a halálba, gránátokkal és robbanóanyaggal töltött övekkel felszerelve.

Context sentences for "to manipulate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere have been repeated attempts to manipulate and distort the outcome of the election.
Több ízben megkísérelték a választási eredmények manipulálását és meghamisítását.
EnglishTo manipulate the letters of the Book takes great piety, and we didn't have it.
Csak az nyúlhat a Könyv betűihez, akiben sok a jámborság, bennünk pedig semennyi sem volt.
EnglishFighting the constraints of the imagery would only make it harder to manipulate the energy.
Ha küzd a képzetvilág megkötései ellen, csak megnehezíti az energia formálását.
EnglishHe's found a way to turn the situation around, to manipulate us into backing him up.
Kitalálta, hogyan fordítsa meg a felállást, úgy, hogy mi támogassuk őt.
EnglishI'm hoping that it's inconceivable to him that someone could out manipulate him.
Remélem, elfogadhatatlannak érzi a gondolatot, hogy bárki legyőzze!
EnglishHe'd probably used its power to manipulate his way past all the obstacles.
Nyilván ezzel a titokzatos hatalommal sikerült átjutnia az akadályokon.
EnglishYou're awfully confident that you can manipulate the system to make it do anything you want.
Átkozottul biztosra veszi, hogy mindent képes tetszése szerint manipulálni.
EnglishWilliam Stryker - the only other man I know who can manipulate adamantium.
Stryker az egyetlen rajtam kívül, aki tud bánni az adamantiummal.
EnglishIf you knew what buttons to push, you could manipulate anyone.
És ha valaki ismeri ezeket a vesszőparipákat, könnyen manipulálhatja őket.
EnglishNobles are all high wind and preening, anyway, every third word a lie to impress or manipulate.
Minden harmadik szavukkal meg akarnak téveszteni valakit, vagy fölébük akarnak kerekedni.
EnglishHe felt fortunate to be with Helen; she had her own ambitions and he could not manipulate her.
Jól járt Helennel, mert törekvő volt, és nem tőle várta az útmutatást.
EnglishIf I need to learn other symbols to manipulate the magic imagery, teach me.
Ha újabb szimbólumokat kell megismernem ahhoz, hogy formálhassam a mágikus képzeteket, taníts meg rá.
EnglishYou can try to manipulate your fate, like this person is doing, but it costs you something to do it.
Megpróbálhatjuk manipulálni a sorsunk, mint ahogy ő csinálja, de ez valamibe kerülni fog.
EnglishWhat you could do is really influence your product now and shape-manipulate your product.
Amiiről itt szó lenne, hogy ténylegesen befolyásoljuk a terméket, mi magunk alakítsuk ki a formáját.
EnglishAnd you heard what he said about consciousness: he wants to manipulate it.
És hallotta, mit mondott a tudatról: manipulálni akarja!
EnglishShe began to manipulate it, with difficulty though because she could use but one hand.
A megfelelő állásba forgatta, majd az embereire nézett.
EnglishIn fact, we have such amazing lifeforms that we can manipulate.
Tényleg nagyon klassz életformák vannak, amiken kísérletezhetünk.
EnglishNow, I'm going to show you all how easy it is to manipulate the human mind once you know how.
Most meg fogom mutatni, milyen egyszerű is az emberi elmét manipulálni, amikor már tudjuk hogy kell.
EnglishAdded to this are the attempts to pressurise and manipulate the public television station.
Ezenkívül megkísérelnek nyomást gyakorolni az állami televízióra, illetve megpróbálják manipulálni azt.
EnglishAnd then what I can do is manipulate them with both of my fingers at the same time.
Aztán ezekkel manipulálni tudom mindkét ujjammal.