"manly" translation into Hungarian

EN

"manly" in Hungarian

volume_up
man {noun}

EN manly
volume_up
{adjective}

manly (also: masculine, virile, manful, mannish)
The one manly feat of strength of which I was capable was the mastery of a bucking gun.
Egyetlen férfias erőpróbára voltam képes: álltam a puska rúgását.
Helmholtz sat back and heaved a manly sigh of relief.
Helmholtz hátradőlt, és férfias megkönnyebbüléssel sóhajtott.
came the rather deep and manly voice from just over his shoulder.
kérdezte egy meglehetősen mély és férfias hang a válla mögül.

Context sentences for "manly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishhe told her, a little manly force in his voice.
Vakációzni megyünk, drágám! buzdított ünneplésre a családfő erélyével Zajcev.
English. . your manly abilities, she replied, as if she'd learned the difference.
A kamionsofőrök nem rendelkeznek a te... férfiúi képességeiddel búgta a lány.
EnglishHe had already slipped out to lend a manly hand as Rowan climbed from the car.
- Már ugrott is ki az autóból, hogy gálánsan kisegíthesse Rowant.
EnglishHis manly figure was adorned and enriched by a beautiful pair of donkey's ears.
Jobbról-balról egy-egy hatalmas szamárfül ékeskedett a fején!
EnglishI've never felt more manly then the day my mother broke her spoon... on my hard buttocks.
Soha nem éreztem magam férfiasabbnak, mint mikor anyám eltörte a fakanalat... a feszes seggemen.
EnglishHe was small for his age, but surprisingly manly through the shoulders.
Kicsi volt a korához képest, de a válla férfiasan széles.
EnglishI saw what at first appeared to be bodies, but when I drew closer I realized that they were heaps of ash in manly form.
Először mintha testet láttam volna, de közelebbről kitűnt, hogy emberi hamutömeg.
EnglishIt's a demonstration of bravery, after all, and it shows a manly contempt for death and dismemberment.'
Az ének a bátorság kifejezőeszköze, és megmutatja, milyen férfiasan néznek szembe a halállal és a fájdalommal!
EnglishShe likes you, Randall said, like a polite FBI man in a movie, a little sad, but very manly.
Kedveli magát ez a lány mondta Randall udvariasan, mint az FBI-ügynökök a filmeken, kissé szomorkásan, de roppant férfiasan.
EnglishAnd my manly answer is this one: 'No, I did not.'
És férfiúi válaszom a következő: Nem, soha.
EnglishManly love, the Theban legion, Belbo suggested.
Férfiszerelem, thébai légió sugallta Belbo.
EnglishIndeed, this race had been supreme among the stars so long that only their soldiers now had occasion to develop a manly contempt for death.
S most, hogy ők is behódoltak a bárónak, a polgárok és a földbirtokosok nyomban követték példájukat.
EnglishSuch behavior is thought manly in a king, and if any criticize it in Morgause, I will have a word to say to them myself!
Királynál az ilyen viselkedést férfiasnak tartják, és ha bárki bírálni merné Morgause-t, ahhoz nekem is lesz egy szavam!
EnglishBut wait a minute, said Tommy, at once clabbering up and losing a little of his manly dignity in the pure sadness of a child.
De várj már egy kicsit! berzenkedett Tommy, akiről gyerekes nagy bánatában lepattogzott némi férfiasan méltóságteljes máz.
EnglishHis face was narrower than it had been days ago, more manly perhaps, that was the secret, the last of the roundness had left his cheeks.
Az arca keskenyebb volt, mint néhány napja, talán férfiasabb, ez a titka, a kerekdedség végleg eltűnt a vonásaiból.
English- That was manly right there.
EnglishThey just love to show everybody how tough and manly they are, and to do that, they act like animals in a goddamned barnyard.
Az ilyenek szeretik megmutatni az embereknek, hogy ők milyen kemények és férfiasak, ezért aztán úgy viselkednek, mint az állatok a baromfiudvarban.
English- Manly, all right, wise guy?
EnglishThey had orders not to, which offended the guys whose idea of fun was killing crunchies on the ground instead of more manly pursuits.
Még mindig nem volt elég bombájuk egy rendes hadjárathoz, ezért jobb híján az E-3B-ket kísérgették, hogy távol tartsák tőlük Ferdeszemű Joe-t.
EnglishMeantime the spirit appeared in the room, behind the band, where his manly form could not be seen by them but only by us, and began to dance madly.
Ezenközben a szellem is megjelent a szobában a banda mögött, ahol emberi alakját csak mi láthattuk, és eszeveszett táncra perdült.