"manoeuvre" translation into Hungarian

EN

"manoeuvre" in Hungarian

EN manoeuvre
volume_up
{noun}

manoeuvre
This manoeuvre made it possible to keep alive a report that was in fact dead.
Ez a manőver életben tarthatta a jelentést, amely valójában már halott volt.
This matter is a political manoeuvre to single out a Flemish nationalist opposition leader.
Ez az egész ügy egy politikai manőver, amely egy flamand nemzeti ellenzéki vezető ellen irányul.
A routine manoeuvre but you handled it quite well.
Egyszerű rutin manőver volt, de meggyőzően végezte.
manoeuvre
Efforts were made, at all costs, not to speak about matters such as the 'Zapad 2009' manoeuvres.
Erőfeszítésekre került sor, hogy mindenáron elkerüljük az olyan témákat, mint például a "Zapad 2009” hadgyakorlat.
manoeuvre

Context sentences for "manoeuvre" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishParadoxically, the Directive does not give the Commission much room for manoeuvre.
Paradox módon az irányelv nem biztosít túl sok mozgásteret a Bizottság számára.
EnglishThis approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
Ezzel a megközelítéssel kellő mozgástér marad egyedi követelmények megállapítására.
EnglishEurope's room for manoeuvre is already limited because of its dependence on Russia.
Európa már most korlátozott területen manőverezhet, mivel függ Oroszországtól.
EnglishFortunately the trees at this point were not dense and allowed room for manoeuvre.
Szerencsére az erdő itt nem volt sűrű, alkalmat adott a hadmozdulatokra.
EnglishAt the same time, we also had to face the fact that we had insufficient room for manoeuvre.
Ugyanakkor szembe kellett néznünk azzal a ténnyel is, hogy nincs elég mozgásterünk.
EnglishIt is clear that the Commission has room for manoeuvre within the framework of the treaty.
Egyértelmű, hogy a Bizottságnak annyi mozgástere van, amennyit a szerződés biztosít.
EnglishIt also takes account of the fact that not all Member States have the same room for manoeuvre.
Azt a tényt is figyelembe veszi, hogy a tagállamoknak eltérő a mozgásterük.
EnglishMember States will have sufficient room to manoeuvre to implement this accordingly.
A tagállamok ennek végrehajtáshoz jelentős mozgásteret kapnak.
EnglishThings are no different here in Brussels, except that our margin for manoeuvre is more limited.
Ez érvényes Brüsszelre is, azzal a különbséggel, hogy itt a cselekvési rádiusz szűkebb.
EnglishMr Barroso has to manoeuvre artfully between these propositions.
Barroso úrnak ügyesen kell manővereznie ezek között a javaslatok között.
EnglishDue to the situation in the region, the Presidency had limited room for manoeuvre.
A régióban uralkodó helyzetnek köszönhetően az elnökségnek meglehetősen kevés tere nyílt a cselekvésre.
EnglishThe Member States have exploited their room for manoeuvre, sometimes justly, but sometimes unjustly.
A tagállamok időnként jogosan, időnként viszont jogtalanul kihasználták a játékterüket.
EnglishThis manoeuvre has to all intents and purposes been defeated.
Ezt a kísérletet céljait és szándékait tekintve sikerült megbuktatnunk.
EnglishAnd there is, of course, little room for manoeuvre, the options are limited.
És persze kevés a mozgástér, szűkösek a lehetőségek.
EnglishWe failed to understand the room Mr Obama had to manoeuvre and we were unable to speak with a common voice.
Nem értettük meg Obama elnök mozgásterét, és nem tudtunk egységes hangon megszólalni.
EnglishMarketing and advertising in the media manoeuvre between information, promotion and manipulation.
A médiában megjelenő marketing és reklám a tájékoztatás, promóció és manipulálás között lavíroz.
EnglishMadam President, honourable Members, we are aware that the Commission has little room for manoeuvre.
Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Tudjuk, hogy a Bizottság mozgástere korlátozott.
EnglishI now think that from any point of view it was a legitimate manoeuvre.
Ma minden szempontból jogosnak látom ezt a megoldást.
EnglishThere are times when speed enables you to manoeuvre more easily.
Bizonyos esetekben a gyorsaság megkönnyíti a manőverezést.
EnglishYou performed what Starfleet texts now call the Picard Manoeuvre.
Ön végrehajtotta az azóta ismertté vált Picard manővert.