"manoeuvring" translation into Hungarian

EN

"manoeuvring" in Hungarian

EN manoeuvring
volume_up
{noun}

manoeuvring
volume_up
manőverezés {noun}
- (DE) Madam President, the citizens' confidence in Europe and in the euro has been seriously damaged by the financial crisis and the political manoeuvring.
(DE) Elnök asszony, a polgároknak Európába és az euróba vetett bizalmát súlyosan károsította a pénzügyi válság és a politikai manőverezés.

Context sentences for "manoeuvring" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe week has been given over to backroom manoeuvring.
Hogy miért, azt mindenki tudja: ezt a hetet a háttérben folyó manőverezésekre fordítottuk.
EnglishI would say manoeuvring in smoke-filled rooms but, this being Brussels, I will say smoke-free rooms.
Ha máshol lennénk, azt mondanám, hogy füstös szobákban történő manőverezésre, de mivel Brüsszelben vagyunk, inkább füstmentes szobákat mondok.
EnglishAt the same time, it also leaves room for budgetary manoeuvring, taking account above all of the importance of public investments.
Ugyanakkor meghagyja a költségvetési mozgásterüket is, figyelembe véve mindenekelőtt az állami beruházások fontosságát.
EnglishIf we do not do this, it means there is some kind of political context to it, some kind of political manoeuvring.
Ha nem tesszük ezt meg, akkor ez azt jelenti, hogy az valamilyen politikai kontextussal, valamilyen politikai manőverezéssel függ össze.
English'The mercenaries will be outside the castle,' Sparhawk went on, 'and your walls will give very little room for manoeuvring.
A zsoldosok tehát a kastélyon kívül lesznek folytatta Sparhawk , és a falak miatt nagyon kevés lehetőségük marad a manőverezésre.
EnglishThose who acted in a such a way, merely for the sake of political manoeuvring, were not bothered about the fate of the Stockholm Programme.
Azok, akik pusztán a politikai taktikázás kedvéért folyamodtak ehhez, egyáltalán nem törődtek a stockholmi program sorsával.
EnglishGo to manoeuvring jets.
EnglishFailing this, the Eastern Partnership will be regarded simply as a piece of geopolitical manoeuvring and it will remain just an empty idea.
Amennyiben ezt nem tesszük meg, akkor a keleti partnerséget egyszerűen egy geopolitikai manővernek fogják tartani, és üres elképzelés marad.
Englishand Use Psychology - were manoeuvring a half a day and a full day further out respectively.
A másik két hajó - két RH, a Mennyi az Annyi és a Forduljunk Pszichológushoz - fél, illetve egy teljes fénynapnyival kijjebb manverezett.
EnglishSince Parliament had - as I said before - already adopted the text using the consultation procedure without any problems, such manoeuvring was uncalled-for.
Mivel a Parlament - ahogy korábban is említettem - már a konzultációs eljárást alkalmazva minden gond nélkül elfogadta a szöveget, egy efféle manőver teljesen szükségtelen volt.
EnglishThe Moroccan authorities must be told to end their dilatory manoeuvring, which is aimed at delaying and, if possible, boycotting the current negotiation process.
A marokkói hatóságok figyelmét fel kell hívni halogató manőverezésükre, melynek célja az, hogy késleltessék és lehetőség szerint bojkottálják az aktuális tárgyalási folyamatot.
EnglishCertain political forces, which support the Kremlin's so-called compatriot protection policy, are still manoeuvring, through these people, for an increase in their own political capital.
Bizonyos politikai erők, amelyek támogatják a Kreml ún. honfitársvédelmi politikáját, még mindig ezen embereken keresztül próbálnak nagyobb politikai befolyásra szert tenni.