"mansion" translation into Hungarian

EN

"mansion" in Hungarian

EN mansion
volume_up
{noun}

mansion (also: hall)
volume_up
palota {noun}
The Rumfoord mansion was marble, an extended reproduction of the banqueting hall of Whitehall Palace in London.
A márványból épült Rumfoord-udvarház a londoni Whitehall palota nagyított mása.
...a Szent Mihály templom és az érseki palota körül...
It was late, and the servants in the mansion were all asleep.
Késő volt, és a palota szolgái aludtak már.
mansion
From amid the branches there jutted out the gray gables and high roof-tree of a very old mansion.
Az ágak közül egy több száz éves nemesi kúria szürke oromzata és tetőgerendája kandikált elő.
mansion

Context sentences for "mansion" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe First Street house was not the only moldering mansion behind a rusted fence
Nem az Első utcai ház volt az egyetlen, amely rozsdás kerítés mögött korhadozott.
EnglishTurning toward the large double doors of the mansion, he reconsidered the thought.
A ház jókora, kettős ajtajai felé fordulva, megint fontolóra vette a gondolatot.
EnglishSutton closed her eyes, remembering the decay of the mansion year by year.
Mrs. Sutton lehunyta szemét, úgy emlékezett, hogyan enyészett évről évre a ház.
EnglishLast night, at the same time our operative was shot while he watched the mansion.
A múlt éjjel ugyanabban az időben a házat szemmel tartó emberünket is lelőtték...
EnglishShivering despite the morning's humidity, she rang the mansion's doorbell again.
A reggeli pára ellenére is vacogott, amikor ismét megnyomta az udvarház csengőjét.
EnglishThe car was close to the mansion's driveway as Tess darted through the door.
Az autó már a kocsifelhajtó közelébe ért, amikor Tess besurrant az ajtónyíláson.
EnglishHis name is Colonel William Stryker, and he invaded your mansion for one purpose.
Az a férfi William Stryker ezredes, és csak egyetlen céllal hatolt be a birtokra...
EnglishIt reached the top of the lane, approaching the cars parked in front of the mansion.
Az éppen odaért a füves dombtetőre, és megközelítette a ház előtt parkoló autókat.
EnglishShe took advantage of the guards' preoccupation and hurried closer to the mansion.
Erika kihasználta, hogy az őrök másra figyelnek, és közelebb osont a házhoz.
EnglishThe way she stepped out of that mansion to face those Uzis--she's remarkable.
Ahogy a feleséged kilépett a házból, és szembenézett az Uzikkal - hát az volt valami.
EnglishThe wedding and the reception took place in the Wetzel mansion, next door to the studio.
Az esküvő és a fogadás a műterem szomszédságában, a Wetzel-udvarházban zajlott.
EnglishArriving at his mansion in the Garden District, he chose work over leisure yet again.
Amikor hazaért, úgy döntött, hogy pihenés helyett inkább folytatja a munkát.
EnglishThey came back into sight, holding Uzis, and ran toward the rear of the mansion.
Aztán visszajöttek, és kezükben Uzival eliramodtak a ház hátulja felé.
EnglishThey allowed themselves to be herded like docile cattle between the mansion and the train.
Mint az engedelmes jószág, úgy hagyták terelni magukat a ház meg a vonat között.
EnglishIt came from his left, from an open window of the Cadillac parked in front of the mansion.
Pendletontól balra jött, az épület előtt parkoló Cadillac leeresztett ablakából.
EnglishNo matter what you do with that old mansion, it's just another family house.
Használható tantermekre volna szükségünk, nem lerobbant családi fészkekre.
EnglishTheir plan was simple: Jennifer would sneak into the mansion and look for clues...
A tervük egyszerű volt: Jennifer besurran a villába és nyomokat keres...
EnglishIn the governor's mansion in Columbus it would quickly have gotten out.
A columbusi kormányzói palotában nem sokáig maradhatott volna titok a kapcsolatuk.
EnglishShe sprinted past a flower garden, hearing bullets zing from the back of the mansion.
Felugrott, és átrohant a virágágyások között, miközben füle mellett golyók süvítettek.
EnglishHad it shown him an older House Alastrarra, or was the mansion well outside the city?
Lehet, hogy egy régebbi Alastrarra Házat mutatott neki vagy a lak a városon kívül van?