"mantel" translation into Hungarian

EN

"mantel" in Hungarian

EN mantel
volume_up
{noun}

Elliott glanced up at the two young men at the end of the mantel shelf to his right.
Elliott felnézett a kandallópárkány végénél ácsorgó két fiatalemberre.
He had gone to the mantel shelf and held on to it now as if he might fall.
Megállt a kandallópárkány mellett, és olyan görcsösen markolta meg, mintha mindjárt össze akarna esni.
She looked at the gilt frame of the mirror, the dark brown marble mantel, the shelves of old decaying books.
Nézte a tükör aranyozott keretét, a kandallópárkány mélybarna márványát, a polcokat, amelyeken vén könyvek korhadoztak.

Synonyms (English) for "mantel":

mantel

Context sentences for "mantel" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe stiffened, then remembered the clock on the mantel, the clock under glass.
Wendy megtorpant, aztán eszébe jutott az üvegburával borított óra a kandallópárkányon.
EnglishGetting the typewriter off the mantel would be beyond him, but he could write longhand.
Igaz, az írógépet nem bírja leemelni a kandallópárkányról, de majd ír kézzel.
EnglishShe raised her eyes to the mantel, where the pearl rested in a saucer.
- Az asszony a kandallópárkányra emelte pillantását, ahol a gyöngy egy tálkában hevert.
EnglishCarelessly, she unfastened the emerald and laid it on the end of the mantel.
Oda se nézve lekapcsolta a smaragdot, és a kandallópárkányra tette.
EnglishShe climbed to her knees, and then grasping the edge of the marble mantel, climbed to her feet.
Föltérdelt, aztán a márvány kandallópárkányba kapaszkodva talpra vergődött.
EnglishThis time when Ned set the untasted glass on the mantel, nobody said anything.
Ezúttal egyikük sem szólt semmit, mikor Ned megint érintetlenül a kandalló párkányára tette a poharát.
EnglishFitch set his water on the mantel and looked around the room.
Fitch letette ásványvizes poharát a kandalló párkányára, és körülnézett.
EnglishThe monster was too big to mount over his mantel, and besides, his ex- had the house and the fireplace.
Egy ekkora tengeri szörnyet nem lehet kipreparáltatni és kiakasztani a kandalló fölé.
EnglishPaul glanced from the newspaper photo to the portrait over the mantel.
Paul a fényképről a kandalló fölött lógó arcképre pillantott.
EnglishThe empty place on the mantel reinforced my hollowness.
A kandallópárkányon keletkezett üres hely csak megerősítette a bennem lévő ürességet.
EnglishOver the mantel was a tinted photograph portrait of a forbidding woman with tiny eyes buried in a fleshy face.
Az uralkodó szín a sötétvörös volt, mintha vénás vérrel fröcskölték volna tele.
EnglishSlowly she looked up and into the mirror over the mantel.
Lassan fölemelte a fejét, belenézett a tükörbe a kandalló fölött.
EnglishHe let out the smoke, resting his elbow on the mantel again.
Kifújta a füstöt, ismét rákönyökölt a kandalló párkányára.
EnglishHe looked directly at her as he rested his back against the mantel.
Hamilton a kandallónak támaszkodott, és őt nézte.
EnglishInvisi- ble, he blundered about the room, knocking things from the mantel, rattling the framed pictures.
Láthatatlanul botladozott a szobában, leverte a tárgyakat a kandalló párkányáról, zörgette a képeket.
EnglishOn the mantel above the white brick fireplace was another gallery of photographs of Willy Hoffritz: eight more.
A fehér téglakandalló párkányán újabb képek sorakoztak Willy Hoffritzról; egészen pontosan nyolc.
EnglishYuri found himself looking back at the tall one by the mantel.
Megfordult, rábámult a kandallónál álló óriásra.
EnglishHe set the glass on the mantel and sat down again.
Letette a kandalló párkányára, és visszaült a helyére.
EnglishWill the Bru see these things from a marble mantel?
Fog ilyet látni a Bru egy márvány kandallópárkányról?
EnglishThad leaned against the mantel, his eyes shifting back and forth like the eyes of a man watching a tennis match.
Thad nekidőlt a kandallónak, és tekintete úgy követte a beszélőket, mint teniszmeccsen a nézőké a labdát.