"mantle" translation into Hungarian

EN

"mantle" in Hungarian

EN mantle
volume_up
{noun}

mantle (also: cape, case, casing, cover)
The mantle is a chemical hodgepodge of... a variety of elements...
A köpeny egy kémiai keverék különböző elemekből...
Hey, guys, we're close to the mantle core interface.
Hé, srácok, közeledünk a köpeny határához.
Delmuth laughed triumphantly, and El saw by the rebounding sparks that the elf's mantle had survived, or had been renewed.
Delmuth felnevetett és El látta, ahogy a visszatükrözött varázslat sziszegve elhal a köpeny védelmén, ami még maradt belőle vagy amit az elf megújított.
mantle (also: blanket, coat, cover, envelope)
mantle (also: robe, cope)
mantle
mantle
mantle (also: pall, sheet, shroud, veil)
volume_up
lepel {noun}

Context sentences for "mantle" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe walked to the dresser, trying to shake off the mantle of fear that lay on her.
A fiókos szekrényhez ment, igyekezett lerázni magáról a ránehezedő félelmet.
EnglishThe senior Starym sneered in reply as he activated the full force of his mantle.
Az idős Starym válaszképpen varázsszavakat üvöltve magára borította védelmező köpönyegét.
EnglishIs criticism being stifled under a mantle of secrecy or is it simply being eradicated?
A kritikát a titokzatosság fátylával takarják el vagy egyszerűen csak megsemmisítik?
EnglishAnd there are many who would like to wear the mantle of Ambrosius and lead us in war.
És sokan vannak, akik szívesen viselnék Ambrosius palástját, és vezetnének hadba minket.
EnglishThis time he wore the mantle unless others could snatch it from him.
Ez alkalommal őő viseli majd a palástot, hacsak a többiek meg nem kaparintják tőőle.
EnglishSo was the elf lord's mantle gone entirely, or did it survive still?
Vajon az elf védelmező köpenye teljesen eltűnt, vagy még van valamennyi a hatalmából?
EnglishI shall craft a spell that does the same, and give Cormanthor its mantle.
Ki fogok munkálni egy varázslatot, mely hasonlót tesz és megadja Cormanthornak a köpönyeget.
EnglishThe thick mantle of snow that covered her decks was no longer white, but a dirty, reddish brown.
A fedélzeteket borító vastag hóköpeny már nem volt fehér, vörösbarnára piszkolódott.
EnglishI paused to shake from my mantle the mundane, that is, all the trivia I had discussed.
Megálltam, hogy lerázzam köpenyemről a világot, vagyis az összes hiábavalóságot, amit fecsegtem.
EnglishNow, I'm off; pins or tumbled braids or sliding mantle, I do not care.
Akkor én most megyek, nem érdekel, ha hullik a hajtűm, lebomlik a varkocsom, leesik a pallám.
EnglishAnd Delmuth's twisted spell ate away the last strength of his own mantle.
Közben Delmuth eltorzított varázslata felzabálta az elf védelmező köpönyegének utolsó foszlányait is.
EnglishHer mantle shuddered then, as purple lightnings of magical force sought to drain its vitality.
A zűrzavarba a talpuk alatt megreccsenve rogyadozó kövek zaja keveredett és a férfi folytatta.
EnglishThe Elf shrugged off his cloak in response, feeling the sun fall like a warm mantle across his broad shoulders.
Válaszul ő ledobta köpenyét, és a napfény meleg palástként borult széles vállára.
EnglishYour mantle, more appropriate for evening, has fallen on the ground.
Pallád, mely inkább esti alkalomra illik, leesett a földre.
EnglishHis father was alive, lost somewhere hi the wild, and he was going to rescue him and take up his mantle....
Apja él, valahol eltévedt a vadonban, és ő meg fogja menteni, és felölti a köpenyét...
EnglishCarl Moss might be willing to protect Merle with the mantle of Aesculapius, up to a point.
Carl Moss talán hajlandó lenne megvédeni Merle-t egy bizonyos pontig, az orvosi titoktartás leple alatt.
EnglishI moved the mantle so that he could see the flash of the metal.
Hátradobtam a pallát, hogy Lucius láthassa a fém csillanását.
EnglishAll right, we'll be through the crust in 15 minutes and into the mantle.
15 perc múlva átjutunk a héjon és elérjük a köpenyt.
EnglishWell, now that the mantle is over your shoulders and hiding the... the dagger and the girdle - He blushed.
Nos, most, hogy válladon a palla, elrejti a... tőrt és az erszényt...
EnglishShe sees, under the mantle of the Goddess, only power, not the unending sacrifice and suffering.
Az Istennő palástja alatt ő csak a hatalmat látja, a végeláthatatlan áldozatvállalást és szenvedést nem.