"many a time" translation into Hungarian

EN

"many a time" in Hungarian

EN many a time
volume_up
{adverb}

I have stood many a time and thought what a neat little homestead it would make.
De sokszor álltam előtte, de sokszor gondoltam rá, milyen szép kis otthon lehetne belőle!
My childhood nurse many a time thrilled me with tales of such fiends, I said.
Gyerekkori dajkám sokszor mondott ily pokolfajzatokról izgalmas mesét.
Many's the time, Mary Kathleen, that I've wished it were true.
De sokszor kívántam, Mary Kathleen, hogy bárcsak igaz lett volna!
Many a time he had been swimming in the cove, but never once had it occurred to him to swim out to the island.
Pedig az öbölben gyakran úszkált, de az sose jutott eszébe, hogy a szigetre is kiússzon.

Similar translations for "many a time" in Hungarian

many noun
many adverb
Hungarian
a article
a-
Hungarian
time noun
to time verb

Context sentences for "many a time" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMona had seen her from the fence many a time, but she'd never managed to get inside the gate.
Hányszor látta a kerítésen túlról, de egyszer sem sikerült bejutnia a házba.
EnglishThough he had profited by this lack many a time, it annoyed him now.
Ebből a tényből ugyan már nemegyszer hasznot húzott, de most bosszantotta.
EnglishMany a time he had witnessed this black denial of life in mortals.
Hányszor figyelte meg a halandókban az életnek ezt a fekete tagadását!
EnglishAnd many a time in the past when one was generous to me, I took from my tunic a purse of gold.
Valóban nagylelkű voltál, és ha velem nagylelkű volt valaki, mindannyiszor egy erszény aranypénzzel jutalmaztam.
EnglishBut I've seen Louis de Pointe du Lac many a time.
Habár én többször is találkoztam Louis de Pointe du Lackal.
English'Many's the time I've heard Inspector Japp say that.
- Hányszor hallottam én ezt Japp felügyelőtől!
EnglishI've thought about it since many a time.
Akkor nevettem ezen, de azóta sokat gondolkoztam rajta.
EnglishAnd how angry I had become many a time when others had accused me of my various flamboyant attacks upon mortal men and women.
Hogy haragudtam és hányszor, ha mások a szememre vetették tetszelgő vérbűneimet, amelyeket halandó férfiakon és asszonyokon követtem el.
EnglishSo had she lain many a time on the beach by the hotel, her bronzed body outstretched and the green cardboard hat protecting her head and neck.
Így látták nemegyszer a szálloda előtti strandon, amint bronzszínű teste elnyúlik, és a zöld kartonkalap védi a fejét és a nyakát.
EnglishTake it as a mitigating circumstance that there is apparently not a great deal of excitement and interest in this important subject, so I am not wasting many people's time.
Tekintse enyhítő körülménynek, hogy láthatóan nem mutatkozik túl nagy izgalom és érdeklődés ez iránt a fontos téma iránt, így nem sokak idejét vesztegetem.