"to mar" translation into Hungarian


Did you mean: már
EN

"to mar" in Hungarian

HU

"mar" in English

EN to mar
volume_up
[marred|marred] {verb}

Context sentences for "to mar" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA mar it appearedthere was enough of him revealed to determine this much at least.
Embernek tűnt, legalább annyi látszott belőle, hogy ezt megállapíthassák.
EnglishA vain pursuit from its beginning, maybe, which no choice of mine can mar or mend.
A hajsza: ami lehet, hogy eleve kilátástalan, s aminek jó vagy rossz vége nem rajtam áll.
EnglishThat was a beautiful breakaway, but the save was mar-velous, Yazov said.
Gyönyörű volt az az elszakadás, de a mentés egyenesen csodába illő tette hozzá Jazov.
EnglishNever allow the shades of despair to mar the regal beauty of your cheeks!
- Drága királyném, soha ne hagyja, hogy a csüggedés árnyéka homályosítsa el gyönyörű arcát!
EnglishLa-mar looked at the partners, who slid the resume and dossier into an open briefcase.
Lamar a főnökeire nézett, akik egy nyitott aktatáskába csúsztatták az önéletrajzot és a dossziét.
EnglishMar- cus just wasn't a big enough island, as Saipan or Guam was.
A Marcus-sziget egyszerűen nem elég nagy, nem úgy, mint Saipan vagy Guam.
English'The name's Bill, not m'man, not dude, and most certainly not dude-mar.'
- A nevem Bill, és nem öregfiú, nem haver, és pláne nem faszikám.
EnglishThe Mar­quis of Queensberry had never been a fighter pilot.
Quensberry márki (Az ökölvívás szabályainak megalkotója ford.) sosem volt vadászpilóta.
EnglishColonel Filitov and Mar- shal Yazov found a convenient place near some of the parents.
A játék az első pillanattól fogva izgalmasnak ígérkezett.
EnglishWith his left hand, he smoothed back Mar-tino's damp and tangled hair.
Bal kezével hátrasimította Martino csapzott, nyirkos haját.
EnglishI'm after em, not you though I would certay like to ow how you suived Mar fire, Mr.
De ha már összefutottunk, szívesen meghallgatnám, hogy miként élte túl a DyMar-beli tüzet, Mr. Dorman.
EnglishI assure you, I had never heard of you, or Keessy, or Mar Laborato before the desction the facili.
Biztosíthatom, nem is hallottam sem magáról, sem David Kennessyről, mielőtt a labort lerombolták.
English'But it has long been said: _oft evil will shall evil mar_.'
- De mint mondják: A rosszakarat olykor a rosszat is meghiúsítja.
EnglishMany learning scars shall have to mar that young hide first.
Addig még sok vágásnak kell megkérgesítenie fiatal irhádat.
EnglishThere had been no great tragedies to mar his youth, and hed stridden, not stumbled, into adulthood.
Fiatalkorán nem ejtettek sebeket nagy tragédiák, s nem átbukdácsolt, hanem szépen átsétált a felnőttkorba.
EnglishHe drove south on the Pacific Coast Highway to Culver Boulevard, then west, then south again on Vista Del Mar.
Dél felé hajtott, a Culver Boulevard felé, majd nyugatnak, aztán ismét délnek, Vista Del Mar felé.
EnglishOne evening, as we were absorbed in these peaceful pursuits, Mar-tinetti informed us that the moment had come.
Effajta békés játékokat űztünk, amikor is egy szép napon Martinetti bejelentette, hogy ütött az óra.
EnglishHe stood behind her again, arms folded, sneering insofar as it didn't mar his charm.
Újból ott állt Rowan mögött, keresztbe font karokkal, és gúnyosan vigyorgott rám, de csak annyira, hogy ne rontsa le a varázsát.
EnglishNext, we will ex­pand our automobile production and enter their auto mar­ket, as the Japanese once did.
Az elkövetkezőkben bővíteni fogjuk az autógyártásunkat, és belépünk a piacukra, ahogyan azt a japánok is tették.
EnglishRemember when the sea lions beached themselves in Corona Del Mar... and nobody was doing anything about it?
Emlékszel, amikor a tengeri oroszlánok partra vettették magukat Corona Del Marnál... és senki nem tett semmit érte?