"to march by" translation into Hungarian

EN

"to march by" in Hungarian

EN to march by
volume_up
{verb}

Similar translations for "to march by" in Hungarian

March noun
Hungarian
march noun
to march verb
by adjective
Hungarian
by adverb
by preposition

Context sentences for "to march by" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI said, Brother John, have you ever seen Fredric March in Dr. Jekyll and Mr.
Látta valaha Fredric Marchot a Dr. Jekyll és Mr. Hyde című filmben? - kérdeztem.
EnglishThe March was a poor land, sparsely populated, with a single market town, Blantize.
A March szegény, gyéren lakott vidék volt, egyetlen vásárvárossal, Blantize-zel.
EnglishThe guidelines laid down in March by the European Council are not up to the task.
A márciusi Európai Tanács által lefektetett irányelvek nem nőnek fel a feladathoz.
EnglishAnd she crossed in March, and there's a lot of snow at 18,500 feet in March.
Márciusban kelt át, és ott, 5600 méter magasságban nagyon sok hó van márciusban.
English'The people are always encouraged when soldiers sing as they march into battle.
Az emberekre mindig bátorítóan hat, amikor a katonák dalolva mennek a harcba.
EnglishThe innkeeper watched her march out of sight, hoping no ill would befall her.
A fogadósnő figyelte, amíg el nem tűnt a láthatáron, remélve, hogy nem éri baj.
EnglishThe Central District Court of Buda opened renewed proceedings on 31 March 2010.
A Budai Központi Kerületi Bíróság 2010. március 31-én indította meg az új eljárást.
EnglishHave you not heard the saying: When Need is on the march, Expense must step aside ?
Vagy felséged még nem hallotta a mondást: "Szükség idején a költség nem számít!"?
EnglishBy mid-March of 1982 there had been five nursery deaths in the Boulder Hospital.
1982 márciusának közepéig a boulderi kórház csecsemőrészlegében öt haláleset történt.
EnglishIf I had known this last March, I'd have gone to work with a Wall Street firm.
Ha ezt már tavaly márciusban tudom, egy Wall Street-i céghez megyek dolgozni.
EnglishBy mid-March the Commission had proposed a negotiation mandate to the Council.
Március közepéig a Bizottság javaslatot tett a Tanács tárgyalási mandátumára.
EnglishThe CCCTB is scheduled for adoption by the College of Commissioners on 16 March 2011.
A KKTA-t a tervek szerint 2011. március 16-án fogja elfogadni a biztosi testület.
EnglishThe elections on 18 March 1990 were also a plebiscite on the German question.
Az 1990. március 18-i választás egyben a német kérdésről szóló népszavazás is volt.
EnglishThis stopped being fun around last March, while there was still snow on the ground.
Március óta emlékszem, még nem olvadt el a tavalyi hó nem szórakoztat többé a dolog.
EnglishThe measures provided for in this Regulation shall be applied until 31 March 1978.
Az e rendeletben előírt intézkedéseket 1978. március 31-ig kell alkalmazni.
EnglishThe corresponding resolution was adopted by the European Parliament on 23 March 2006.
Az Európai Parlament az erről szóló állásfoglalást 2006. március 23-án fogadta el.
English(FR) Mr President, ladies and gentlemen, tomorrow, 24 March, will be a symbolic day.
(FR) Elnök úr, hölgyeim és uraim! A holnapi nap, március 24-e szimbolikus nap lesz.
EnglishNor will the Demons be fresh and rested, if they march straight from the Flats.
És a démonokat is ki fogja fárasztani, ha a Hoare-fennsíkról jönnek idáig.
EnglishThe first notes of the wedding march sounded, loud and sharp and full of triumph.
Fölzendült a nászinduló, harsányan, diadalmasan, és nagy zúgás csapott át a templomon.
EnglishThat is the objective of the donor conference that meets in Sharm el-Sheikh on 2 March.
Ez a célja a március 2-i Sharm el-Sheikh-ben tartandó adományozói konferenciának.