"to mark off" translation into Hungarian

EN

"to mark off" in Hungarian

EN to mark off
volume_up
{verb}

Similar translations for "to mark off" in Hungarian

mark noun
to mark verb
off adjective
off adverb

Context sentences for "to mark off" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMark off the map with that spot in the centre and prepare for a square search.
Jelölje meg a térképen ezt a helyet, húzzon kört köréje, és fésüljék át a környéket.
EnglishAnd unless I'm very far off the mark, your op has triggered something very serious indeed.
És, ha én nem tévedek, a ti akciótok tényleg valami nagyon komolyat válthatott ki.
EnglishSupposedly one of the Jap 'cans had a little malfunction and rippled off her Mark 505.
Az egyik japán teknőnek állítólag üzemzavara támadt, ami miatt kilőtte a Mark 50-eseit.
EnglishThey'd been so far off the mark, in spite of what their training officers had told them.
Annyira távol álltak a valóságtól, dacára annak, amit kiképzőtisztjeik elmondtak nekik!
EnglishHitching his gown up, swaying back on his feet, and then - straight off the mark!
Fölhúzta a talárja szélét, elkez dett előre-hátra hintázni a sarkán, aztán... egyenest a célba!
EnglishI'm going to mark off every day, and she said she'd tell me the Monster Words every night.'
Addig minden napot kipipálok, és ő pedig megígérte, hogy minden este elmondja a Szörnyűzőt.
EnglishI want you to take it home with you, and to mark off al the hardware sellers, with their addresses.
Kérem, vigye haza, és írja ki belőle a vas- és fémkereskedőket, a címeket is.
EnglishMark slid off the log and crawled through the weeds to a row of brush at the edge of the clearing.
Mark lecsusszant a farönkről, és a tisztás szélén húzódó bokorsorhoz kúszott a fűben.
EnglishI asked Helen to mark off the Spode service to me this morning.
- Ma reggel már megkértem Helen nénit, hogy a desszertkészletet jegyezze elő számomra.
EnglishThanks to its Presidency, the Union has been more effective and quicker off the mark than Washington.
Az Elnökségnek köszönhetően az Unió sokkal hatékonyabb és gyorsabb volt, mint Washington.
EnglishSway, you can discuss it with him later, he said without taking his eyes off Mark.
- Kérem, Ms. Sway, ezt majd később megbeszélhetik - mondta anélkül, hogy tekintetét levette volna Markról.
EnglishAbove him the clock he had wound with the silver key continued to mark off the seconds and minutes and hours.
Fölötte az ezüstkulccsal felhúzott óra ketyegett tovább; múltak a másodpercek, a percek és órák.
EnglishHer assumption, that they'd been dying when they were brought through from the Loop, could not have been farther off the mark.
Feltevése, hogy a lények elhaltak, mert áthozta őket. nem is lehetett volna tévesebb.
EnglishThe Commission has in fact been too quick off the mark with its proposal on the complete unbundling of ownership rights.
A Bizottság valójában túl gyorsan tett javaslatot a tulajdonosi jogok teljes szétválasztására.
EnglishMark was off, darting between the aisles.
Mark kanyarogva megindult a polcok közötti szűk átjárókon.
EnglishI'll mark off a square where no one's to piss.
Megjelölök egy helyet, ahová ne pisáljon senki.
EnglishYou're a few years off the mark.
EnglishMark it off - mark it off?
EnglishMr President, a year ago in Haiti there was a feeling that the EU was slow off the mark in disaster and humanitarian relief.
Elnök úr, egy évvel ezelőtt Haitin úgy tűnt, hogy az EU meglehetősen lassú volt a katasztrófa kezelésében és a humanitárius segítségnyújtásban.
EnglishBut because your brains are not trained in the art of deception, the solutions you come up with will, 99 percent of the time, be way off the mark.
De mivel az agyunkat nem készítettékt fel a megtévesztés művészetére a megoldás, amit találunk, 99%-ban messze lesz a valóságtól.