"to marry" translation into Hungarian

EN

"to marry" in Hungarian

EN to marry
volume_up
[married|married] {verb}

to marry (also: to wed)
For first- degree mixed, if married to Germans with children...
...ha az első generációs félvér gyermekekkel rendelkező némettel házasodik...
There were drawbacks to marrying a physician, Jack occasionally told himself.
Így van ez, ha az ember orvossal házasodik, gondolta Jack nem először.
Well, when a man like that marries beneath him, he hasn't got the brains to carry it off.
Ha egy hozzá hasonló férfi rangon alul házasodik, de a megvalósításához nincs elég sütnivalója.

Context sentences for "to marry" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPerhaps his son would be one, if he ever had the chance to marry and have a son.
Talán majd a fia, ha valaha megadatik neki, hogy megnősüljön és gyereket nemzzen.
EnglishOf course, I wanted to bring Larissa back to England and marry her and settle down.
Természetesen Angliába akartam vinni Lariszát, elvenni feleségül és letelepedni.
EnglishIn any event, said Chlodys, you lack a pedigree, and so you shall never marry.
- Akárhogy legyen is - vette át a szót Chlodys -, soha nem fogsz férjhez menni.
EnglishHe was the poor fellow who was going to marry the Princess Boa, said John Moot.
Az a szerencsétlen, aki feleségül vette volna Boa hercegnőt fejezte be Hiába.
EnglishIf it weren't for him, Hugo would be rich... able to marry the girl he loved...
Ha nem született volna meg, Hugo gazdag lenne elvehetné a lányt, akit szeret
EnglishThey had wanted her to marry Paul Duke Sheehan, the boy who had gotten her pregnant.
Se nem az első leány, aki emiatt csúnyán összekülönbözött szüleivel, rokonaival.
EnglishOf course, a man like that ought never to marry; he isn't cut out for domesticity.
Persze egy ilyen embernek nem volna szabad megnősülnie... nem házasságra született.
EnglishWhen a king decides to marry a shopgirl, we think it's too romantic for words.
Ha egy király el akar venni egy eladólányt, azt nagyon romantikusnak érezzük.
EnglishYou cannot marry me and I understand that, although I do not approve it.
Például nem jöhetsz hozzám feleségül, és én ezt megértem, bár csöppet sem helyeslem.
EnglishArthur would have done better to marry Morgaine into Cornwall, Morgause said.
- Arthur jobban tette volna, ha Morgaine-t Cornwallba házasítja - mondta Morgause.
EnglishYou do not think Arthur would marry away his dear sister without asking her!
- Nem képzeled, hogy Arthur a beleegyezése nélkül adná férjhez imádott nővérét!
EnglishEvery king, I suppose, has a daughter he would like to marry to the High King.
- Bizonyára mindegyik királynak akad lánya, akit szívesen hozzáadna a nagykirályhoz.
EnglishIf they catch him, they're going to drag him back and force him to marry her.'
Ha sikerül elkapniuk, visszaviszik magukkal, és rákényszerítik a házasságra.
EnglishIf he is so anxious to marry, let him betroth himself to Lady Vosse or Chlodys.
Ha annyira meg akar nősülni, vegye el feleségül Lady Vosse-t vagy Chlodyst.
EnglishYou mean about his having married -- or wanting to marry -- a French girl ?
Arról, hogy megnősült, vagy meg akart nősülni... egy francia lányt akart elvenni?
EnglishI had always felt in the back of my mind that some day Hermia and I would marry...
Az agyam leghátsó zugában az motoszkált, hogy egy nap Hermia és én összeházasodunk...
EnglishBut a woman must marry some time or other, and I would rather have Lancelet.
Csakhogy a nőnek egyszer férjhez kell mennie, és akkor inkább Lancelet-t szeretném.
EnglishThe daughter was mixed up with a young man whom her father didn't want her to marry.
A leány belehabarodott egy fiatalemberbe, de az apa nem egyezett bele a házasságba.
EnglishIf I marry Celia, of course we shall need the money to live on, said Desmond.
Ha elveszem Celiát, persze kell majd a pénz, hogy megéljünk mondta Desmond.
EnglishWill you ask your subject kings to marry their daughters to Saxons, Arthur?
Ráveszed majd az alkirályaidat, hogy a lányaikat szászokhoz adjak feleségül, Arthur?