EN marshal
volume_up
{noun}

1. general

Ray Carter rendőrbíró Bíró úr?
A newspaper photograph was taken of me as I sat in the back of the federal marshal's green sedan, right after I was sentenced to prison.
Megjelent rólam az újságban egy fénykép, amint a szövetségi rendőrbíró zöld autójában ülök, közvetlenül miután börtönbüntetésre ítéltek.
marshal

2. military

marshal
kérdezte Kerenszkij marsall gyanakodva.
Comrade Marshal, I will send a truckload of gold back to you this very evening.
Marsall elvtárs, ma este egy egész teherautónyi aranyat fogok útnak indítani önnek.
Marshal Yazov's interest in hockey was amplified by the pretty young face.
Jazov marsall hoki iránti érdeklődését csak tovább fokozta a szép, fiatal arc.
marshal
Az Yomonul tábornagy.
Gurgeh was to face Yomonul Lu Rahsp, the star marshal imprisoned in the exoskeleton, and a youngish colonel, Lo Frag Traff.
Gurgeh egyik ellenfele Yomoul Lu Rahsp volt, az a tábornagy, akit a külcsontvázba zártak, a másik pedig egy fiatal ezredes, Lo Frag Traff.

Synonyms (English) for "marshal":

marshal

Context sentences for "marshal" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am here on the personal authority of Marshal of the Soviet Union D.
Én itt a Szovjetunió marsalljának, D. T. Jazovnak a személyes képviselője vagyok.
EnglishHe rolled over onto one elbow, paused to marshal his strength, then pushed upright.
Átfordult, rátámaszkodott a könyökére, megállt erőt gyűjteni, aztán felnyomta magát.
EnglishThe marshal said the search for the girl was still going on without results.
Gabriella után még mindig eredménytelenül kutatnak, de persze folytatják a keresést.
EnglishYet I am named Éomer son of Éomund, and am called the Third Marshal of Riddermark.'
De mindegy: Én Éomund fia, Éomer vagyok, s Lovasvég harmadik seregvezére.
EnglishI don't think the locals in Memphis will interfere with the U.S. marshal's office.
Már szereztünk neki helyet a városi börtönben, a fiatalkorúak részlegén.
EnglishThe marshal of the Red Army poured two generous slugs of Stolichnaya vodka.
A szovjet hadsereg marsallja két jókora adag Sztolicsnaja vodkát töltött.
EnglishShe thinks like a field marshal, and I'm here because I was told to be here.
Úgy gondolkozik, mint egy hadvezér, én meg azért vagyok itt, mert ezt parancsolta nekem.
EnglishTraff had orders from his star marshal that the library had to be destroyed.
Ezután a felettesei utasították Traffet, hogy rombolja le a könyvtárat.
EnglishThe Marshal had to guard his words as well, not to appear too confident.
A marsallnak jól meg kellett válogatnia a szavait, nehogy túlzottan magabiztosnak tűnjön.
EnglishThe marshal screamed, It's him! and pulled a gun from under his coat.
A sheriff elkiáltotta magát: Õ az! és kihúzta esőköpenye alól a pisztolyt.
EnglishVernon started to say something, but the marshal was walking away, down the road.
Vernon mondani akart valamit, de a sheriff továbbment az úton.
EnglishMarshal, John replied, with a raised glass salute.
- Hát, szép munka volt, seriff - felelte John, és felemelte korsóját.
EnglishVernon snapped his fingers between the marshal and me, saying, just as snappishly:
Az államügyész, aki köztem és a sheriff közt állt, legyintett egyet a kezével és csípősen mondta:
EnglishYet, since he was free again, and he a Marshal of the Mark,! brought him his sword as he bade me.'
S minthogy szabad, s a Lovasság seregvezére, elhoztam neki a kardját, ahogy kérte.
EnglishI am the Deputy Chief Fire Marshal... and every now and then, I like to be included in decisions.
Én vagyok a Tűzrendészet főnöke, és szeretném, ha beavatnának a döntéseikbe.
EnglishHe says to me, that Air Marshal, 'Marcus you like too much the women.'
Azt szeretem, ha az emberek vidámak, fiatalok és bájosak, mint maga.
EnglishNicosar was to play the old star marshal, Vechesteder, and the defence minister, Jhilno.
Nicosarnak az idős Vechester tábornaggyal és Jhilno védelmi miniszterrel kellett megmérkőznie.
EnglishThen, feeling better than he had all day, he ran down the stairs to watch Marshal Dillon and Festus.
Aztán jobb kedvvel, mint bármikor a nap folyamán leszaladt a nappaliba tévét nézni.
EnglishThat's a lie, the marshal cried again, and made the mistake of trying to get his gun out.
Ez hazugság! kiáltotta megint a sheriff, és elkövette azt a hibát, hogy előkapta a pisztolyát.
EnglishLast week I have the Air Marshal commanding all Middle East passing through.
A múlt héten itt volt nálam a Közép-Keleti légierő tábornoka.