Context sentences for "masking" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe fumbled in his jacket pocket for a cigarette, barely masking his chagrin.
A zakója zsebében cigaretta után kotorászott, alig leplezve bosszúságát.
EnglishMist curled down out of the taller peaks, masking everything on the valley floor.
Az ormokról pára ereszkedett alá, és mindent eltakart a völgyben.
EnglishA harmonious society is not simply the same as masking authoritarian relations.
A harmonikus társadalom nem azt jelenti, hogy más ruhába öltöztetjük a tekintélyelvű kapcsolatokat.
EnglishHari snorted in derision, masking it by taking another stim.
Hari, hogy leplezze a nemesek iránti ellenszenvét, bekapott még egy serkentőt.
EnglishI thought about the secret with every breath, but I was masking it well, I thought.
Szünet nélkül csak a gyilkosság járt a fejemben, de azzal nyugtattam magam, hogy helyesen döntöttem.
Englishhe said, fury masking his fear.
Mindenki ismerte Tommy Sharplest! mondta, miközben dühe lassan felülkerekedett rettegésén.
EnglishWindows stood closed and drapes drawn, masking the room in silence.
Az ablakokat becsukták, elfüggönyözték, hogy csend legyen.
EnglishOff-duty armsmen, to be sure, faces not quite masking their glee.
Szolgálaton kívüli fegyveresek, nem túl vidám arccal.
EnglishThe angelic face masking the demon, mused Mrs. Oliver.
Az angyalarc mögött rejtőző sátán merengett Mrs. Oliver.
EnglishMore alarming, could it be masking its power somehow?
Vagy ami még rémisztőbb, elfedte a valódi erejét?
EnglishThe other woman was good at masking her expressions, and Callista didn't know what to make of their conversation.
De Mara szobormerev arcáról nem tudott leolvasni semmit, ezért nem tudhatta, mit várjon a beszélgetéstől.
EnglishThis masking and concealment was necessary to prevent unauthorized persons from discovering and memorizing its co-ordinates.
Álcázni és rejtegetni kellett, nehogy illetéktelenek felfedezzék, és megjegyezzék a koordinátáit.
English. - (FR) 'Flexicurity' is a smokescreen masking the commoditisation of work and of workers.
írásban. - (FR) A "rugalmas biztonság” kifejezés nem más, mint álca a munka és a munkaerő árucikké válásának eltakarására.
EnglishI didn't need popular fictions masking facts to figure how Lestat had had his way with David at last.
Nem volt szükségem népszerű kitalációkkal álcázott tényekre, hogy elképzelhessem, miként valósult meg végül is Lestat akarata.
EnglishThe wearied prisoners glanced over abruptly, only thinly masking their astonishment on seeing the Prince of Leah.
A fáradt foglyok hirtelen felpillantottak, és alig tudták leplezni megdöbbenésüket, amikor meglátták Leah hercegét.
EnglishTaking the four batteries, he wired them up, terminal to terminal, then lashed them into a block with masking tape.
A négy lapos elemet egymáshoz kötötte, pólust a pólushoz, majd össze is ragasztotta egyetlen köteggé ragasztószalaggal.
EnglishCrepe masking the stark gymnasium girders.
EnglishKyp nodded, masking his skepticism.
EnglishHe had a roll of masking tape, and he began to tear strips trom it, covering the small pane that was nearest the window lock.
Szigetelőszalagot vett elé, csíkokat ragasztott a zár melletti ablakszemre, majd bezúzta kesztyűs kezével; elég volt egyetlen ütés.
EnglishThere was a revolution in home and office building, labyrinths and masking devices had to be introduced to prevent unlawful entry by jaunting.
Átalakult az építkezés: labirintusokra és álcázásokra volt szükség, hogy meghiúsítsák a jogtalan behatolást a lakásokba.