"matter of fact" translation into Hungarian

EN

"matter of fact" in Hungarian

EN matter of fact
volume_up
{noun}

matter of fact
Yet the existence of these minorities within the European Union is not a political question but a matter of fact - there are millions living within the EU who are not immigrants.
Pedig e közösségek léte az Unióban nem politikai, hanem ténykérdés, milliók élnek az Unióban, akik nem bevándorlók.

Synonyms (English) for "matter of fact":

matter of fact
matter-of-fact

Similar translations for "matter of fact" in Hungarian

matter noun
fact noun
Hungarian

Context sentences for "matter of fact" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs a matter of fact, I thought I was entitled to a day off after the good news!
Õszintén szólva úgy gondoltam, hogy megérdemlek egy szabad napot a jó hír örömére.
EnglishAn in- dignant reply would not have carried the power of the matter-of-fact tone.
Ha sértődötten válaszol, nem lett volna olyan meggyőző, mint ez a tárgyilagos hang.
EnglishAs a matter of fact, what he burned were only copies: he kept the originals.
Valójában azonban csak a másolatokat égettette el, és az eredetieket megtartotta.
Englishsaid Mary Beth, with a bored, matter-of-fact air.
De miért viselkedsz ilyen szamár módra? bosszankodott a praktikus Mary Beth.
EnglishAs a matter of fact, it is close to my natural likeness, and therefore comfortable.
- Ami azt illeti, erősen hasonlít az igazi alakomhoz, ezért nagyon kényelmes.
EnglishShe paused and said in a matter-of-fact voice, Would you like me to leave now?
Egy kis szünet után száraz hangon folytatta: Akarja, hogy azonnal elmenjek?
EnglishAs a matter of fact, there's only one real difference between us,' Caroline Ryan said.
Ami azt illeti, csupán egyetlen különbség van kettőnk között - tette hozzá Cathy.
EnglishI said: As a matter of fact I don't even think you are worried about your wife.
Ami azt illeti, egy pillanatig sem hittem, hogy a felesége miatt aggódik.
EnglishAs a matter of fact, Venkman replied, I stopped by to talk to you about your case.
Ami azt illeti válaszolta Venkman, azért ugrottam be, hogy az esetedről beszélgessünk.
EnglishAs a matter of fact, we neglected the informal and the traditional sectors.
Ami azt illeti, csúnyán elhanyagoltuk az informális és hagyományos szektort.
EnglishMatter of fact, I made the trip to Terra because D'Courtney is coming here.
Az igazság az, hogy azért jöttem a Földre, mert DCourtney is éppen ide tart.
EnglishThis is something which rating agencies, or even IMF delegations, do as a matter of fact.
Valójában a hitelminősítő intézetek, sőt, még az IMF küldöttségei is ezt teszik.
EnglishAs a matter of fact, although cities are all different, they face common challenges.
Noha minden város eltér a többitől, közös kihívásokkal is mindannyian szembe kerülnek.
EnglishThen the girl said in a calm, matter-of-fact voice, Thank goodness, you're sensible.
Aztán a lány nyugodt, tárgyilagos hangon így szólt: - Hál' istennek, ön értelmes ember.
EnglishAs a matter of fact both of us would greatly have liked to stay, just to see what happened.
Pedig mindketten nagyon szerettünk volna maradni, csak hogy lássuk, mi történik.
EnglishI think you'll find some differences between them, all three, as a matter of fact.
Azt hiszem, te is észre fogod venni a három levél közötti különbséget.
EnglishAs a matter of fact, though I had not noticed it till now, it was the same everywhere.
Valójában, bár addig nem vettem észre, egyszerűen ez volt a dolgok rendje.
EnglishMatter of fact, I'm going to get myself a Bentley with some 20s on it.
Ami azt illeti, szerzek még egy Bentley-t is magamnak, benne néhány huszassal.
EnglishFew societies as a matter of fact are, but it has been fairly obvious.
Ami azt illeti, kevés társadalom tart már itt, de ezt mindannyian jól tudjuk.
EnglishAs a matter of fact, the resolution is just as one-sided as the Goldstone report itself.
Tulajdonképpen az állásfoglalás éppen olyan elfogult, mint maga a Goldstone-jelentés.