"max" translation into Hungarian

EN

"max" in Hungarian

volume_up
max {noun}
volume_up
max {adj.}

EN max
volume_up
{noun}

max (also: peak, maximum)
Ten minutes is the max, I tell her, because there might be neighbors watching.
Tíz perc a maximum, mivel előfordulhat, hogy a szomszédok figyelnek.
He invests thirty hours max, and takes a fee of around fifteen thousand.
Maximum harminc órát fordít az ügyre, és tizenötezer dolláros ügyvédi díjat vág zsebre.
She earns forty thousand a year max, so she wants to talk about my good fortune.
Morgan maximum évi negyvenezer dollárt keres, ezért szívesen beszélget erről a témáról.
max (also: crest, crown, culmination, head)
volume_up
csúcs {noun}

Context sentences for "max" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen Eddie Lo-max and the deaths of Alice Knauss, Robert Lamm and John Mickel.
Aztán beszámolt Eddie Lomaxról, és Alice Knauss, Robert Lamm meg John Mickel haláláról.
EnglishThis one has some serious implications, and we've got to go max-security on it.
Ennek a műveletnek komoly hozadéka lehet, ezért a legnagyobb óvatossággal kell eljárnunk.
EnglishFlashlight is at your three o'clock, eight miles, low, southeast bound at vee-max.
Flashlight három óránál van, kilenc mérföldre lent, teljes sebességgel délkeletnek tart.
English00:37:36.60,00:37:41.56 Stay out of my face, or I'll go straight to Max.
00:37:36.60,00:37:41.56 Takarodj a szemem elől, vagy egyenesen Maxhoz megyek.
EnglishMax is adored by the students because he always takes time to listen.
Maxet imádják a hallgatói, mert mindig van ideje arra, hogy meghallgassa őket.
Englishasked the director of the PJ, Max Fernet.
Mikor adták ki a körözést a fehér Alfa Rómeóra? kérdezte meg Max Femet, a PJ főnöke.
EnglishYou let down Frank, you let down me, you let down Max, most importantly.
Cserbenhagyod Franket, cserbenhagysz engem és főként, cserbenhagyod Maxet.
EnglishYes, that was purpose all right, purpose taken, as they say, to the max.
Igen, az is rendeltetés volt, a végletekig hajtott rendeltetés, ahogy mondani szokták.
English-Fiiilil Max's General Store and Art Gallery Colvain, Oregon Friday, 12:01 P.
Max Vegyesboltja és GalériájaColvain, Oregon államPéntek, 12:01
EnglishBut Max Leuberg tends to favor women in this case because they're mothers.
Max Leuberg azonban hajlamos arra, hogy a nőket részesítse előnyben, mert ők édesanyák is.
EnglishI can hear Max Leuberg whistling and laughing when he reads this letter.
Szinte hallom, ahogy Max Leuberg fütyörészik és nevetgél, miközben ezt a levelet olvassa.
EnglishThree-point-six-three, to be exact, and they will be off schedule by, oh, maybe four weeks max.
Egészen pontosan három egész hatvanhárom század, és négy hét múlva már szállítanak.
EnglishEnter here the media burning application name (128 characters max.).
Itt lehet megadni a program nevét, amivel a CD készül (max. 128 karakter)
EnglishMax range of the radar is only twenty miles, and he's well outside that .
A radarja hatósugara csak húsz mérföld, és még bőven azon kívül van, kikapcsolta a radarját.
English'Goddam fake car's hinky, still hinky, and I mean to the max.
- Az az átkozott kamu autó ébren van, még mindig ébren van, méghozzá maximálisan.
EnglishMax Fernet wished him luck, shook hands briefly and headed down the stairs.
Max Fernet sok szerencsét kívánt Lehelnek, kezet rázott vele, aztán megindult lefelé a lépcsőn.
EnglishHe finally gives me a figure, and this is where I thank Max Leuberg.
Végül közöl velem egy számot, és ez az a pont, amikor magamban hálát adok Max Leubergnek.
EnglishMax takes off, and for an hour I scribble furiously and pepper him with questions.
Max belevág, én meg egy órán keresztül dühödten jegyzetelek és teszem fel egyik kérdést a másik után.
EnglishOthers possibly with French naval Crotale, max range eight nautical miles, X-band fire control.
Másokon HQ-91 francia Masurca típusú iker-kilövö, S-sávú Doppler-impulzus nyomkövetővel.
EnglishWe could have them moving in a week ... ten days max, if we can get the right people.
Egy hét, legfeljebb tíz nap, és már mozgásba is hozzuk őket, ha megkaphatjuk a megfelelő embereket.