EN maximizing
volume_up
{noun}

maximizing (also: maximization)

Synonyms (English) for "maximizing":

maximizing
English
maxim
English

Context sentences for "maximizing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWouldn't it help a great deal in exploring, and in maximizing use of resources?
Nem lenne ez óriási segítség a feltárásban és a források lehető legjobb kihasználásában?
EnglishThe remnant whale populations were saved by technological innovators and profit-maximizing capitalists.
A maradék bálna-populációkat a technológiai újítók mentették meg, valamint profitra törekedő kapitalisták.
EnglishIt's not maximizing the number of grandchildren we have.
Nem unokáink számának maximalizálásáról szól.
EnglishWe emphasize problem-solving, working in groups, every student discovering and maximizing their own potential and not chasing grades.
A problémamegoldásra, a csoportmunkára alapozunk úgy, hogy minden hallgató a képességei legjavát nyújtsa és ne csupán a tanulmányi eredményre hajtson.
EnglishHe used the example of a common grazing area in which each person by simply maximizing their own flock led to overgrazing and the depletion of the resource.
Azzal a példával élt, hogy ha egy közlegelőn minden személy hatalmas nyájat legeltet, túllegeltetés következik be, és a források elapadnak.
EnglishSo the key then to maximizing our talents is for us all to put ourselves in the zone of stimulation that is right for us.
Tehát a kulcs ahhoz, hogy a tehetségünkhöz képest legjobbat hozzuk ki magunkból, mindannyiunk számára az, hogy abba az ingerzónába helyezzük magunkat, ami megfelel számunkra.