"to mean well" translation into Hungarian

EN

"to mean well" in Hungarian

EN to mean well
volume_up
{verb}

to mean well
Maga jót akar, de én ismerem azokat az embereket.
Susan, I know you mean well, but I think it's best we leave the curtain closed, as Jessie prefers.
- Tudja, Susan, értem, hogy jót akar, de azt hiszem, a legjobb, ha zárva hagyjuk a függönyt, ahogy Jessie kérte.

Similar translations for "to mean well" in Hungarian

mean noun
mean adjective
to mean verb
Hungarian
well noun
well adjective
well adverb
well conjunction
Hungarian
to well verb
Hungarian

Context sentences for "to mean well" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat I mean is, well, I suppose that's a picture of him when he's dead, isn't it?
Arra gondolok, hogy... izé, ez a kép akkor készült róla, mikor már halott volt, nem?
EnglishThere isn't any - I mean - well - there was a girl who discovered the body.
- De hiszen nincsen... legalábbis... szóval van ott egy lány, aki felfedezte a holttestet.
English'Roger, I know you mean well, but I don't have time for psychoanalysis.
- Én tudom, hogy jót akarsz, Roger, de most nincs időm pszichoanalízisre.
EnglishWell, I mean, it wasn't that simple when she came home with a scorpion tattooed on her butt.
Hát, azért az nem volt annyira egyszerű, mikor egy skorpiót tetováltatott a fenekére.
EnglishPhil, old boy, you mean well, but don't go on croaking like a raven.
- Phil, öreg fiú, tudom, hogy jót akarsz, de ne károgj már, mint a varjú.
EnglishWell, I mean it's been a long timeand it was a time well worth forgetting!
- Mindenképp jó, hogy ami rég volt, az elmúlt - ütötte helyre kedélyesen.
EnglishOliver, is she--does she also know my mother--know her well, I mean?
Mrs. Oliver tudomásom szerint anyámat is ismeri, de nem tudom, mennyire futólagos ez az ismeretség.
EnglishMajor Barry said: Well, I mean to say, I should think she'd been pretty hot stuff.
- Én ezzel csak azt akartam mondani - felelte Barry őrnagy -, hogy Mrs. Marshall nagyon tüzes kis nő volt.
EnglishMidway through his thinking, the word they had come in Hari's thinking to mean humans as well as pans.
A megállapítás ugyanúgy érvényes volt az emberekre is, mint a pánzokra.
EnglishI mean, apart from the, well, the usual clash of opinions.
Úgy értem, a szokásosnak mondható véleménykülönbségtől eltekintve.
EnglishNow, when the time comes, for Mona I mean, well, Oncle Julien will come and take her to the other side.
Ha majd elérkezik az idő, mármint Mona ideje, Julien bácsi eljön, és átviszi a másik oldalra.
EnglishThis is mean I wanted to be mean. and I was mean Period LEE Well.
Csak úgy lehet élni, ha felméred azokat, akik körülvesznek.
EnglishBut I guess you really do mean well, even if you are crazy.
De azt hiszem, alapjában véve jót akarsz, még ha bolond is vagy.
EnglishWell, I mean, I did have a difficult day today, but it ended happily.
Nos, úgy értem, nehéz napom volt, de jól végződött.
EnglishWell, I mean, look, I Just had this little unpleasant experience, and I don't especially feel like being by myself.
Nos, szóval, nézd, volt ez a kissé megrázó élményem, és hát nem szívesen lennék egymagam.
EnglishDoes that mean you think we'll be successful? said Dr. Malone, leaning forward, eager to believe him.
Ez azt jelenti, hogy ön szerint kedvezően bírálják el a pályázatunkat? hajolt előre izgatottan dr. Malone.
EnglishI do think well, I mean, I think that is carrying things too far.
Azt hiszem, hogy ez már túlmegy minden határon.
EnglishWell, I mean, not you personally... but your--your culture.
Úgy értem, nem személyesen te.... hanem a-a kultúrád.
EnglishI mean, well, I didn't go out and look, don't you see?
Mert hiszen nem mentem ki, hogy megnézzem, tetszik érteni?
EnglishWell, I mean, I shouldn't know anyway because I wasn't there.
Én pedig honnan is érteném, amikor ott sem voltam.