"meaningful" translation into Hungarian

EN

"meaningful" in Hungarian

EN meaningful
volume_up
{adjective}

meaningful (also: apt, knowing, knowledgeable, lucid)
I would like to highlight two such ideas that could result in meaningful instruments.
Két olyan ötletet szeretnék megvilágítani, amelyek értelmes eszközökhöz vezethetnek.
Meaningful Parliament involvement in the regulation was impossible.
A Parlament értelmes bevonása a rendeletbe lehetetlen volt.
You could change bedpans, something meaningful, something inconspicuous.
Cserélgethetnéd az ágytálakat, hogy valami értelmes, de nem feltűnő munkát végezzél.
meaningful
It can already be said, however, that it does a lot of meaningful and important work.
Azonban már most elmondhatjuk, hogy sok jelentőségteljes és fontos munka eszköze.
I'm talking about deep, meaningful, head-over-heels, his and her towels, let's grow old together, L-O-V-E.
Amire én gondolok, az a mély, jelentőségteljes, közös fogkefés, törölközős, "tartson örökké", SZ-E-R-E-L-E-M.
While creation sometimes seems a bit un-graspable, or even pointless, creativity is always meaningful.
Amíg az alkotás néha megfoghatatlannak, vagy feleslegesnek tűnik, a kreativitás mindig jelentőségteljes.

Synonyms (English) for "meaning":

meaning

Context sentences for "meaningful" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis statement must be meaningful and it must be followed by concrete measures.
E nyilatkozatnak érdeminek kell lennie, és azt konkrét intézkedéseknek kell követnie.
EnglishElements that are not meaningful and appropriate must be dismantled and simplified.
Az értelmetlen és hibás elemeket egyszerűsíteni kell, vagy le kell építeni.
EnglishThis debate has been going on for years without us achieving any meaningful progress.
Ez a vita évek óta folyik anélkül, hogy jelentős előrehaladás történt volna.
EnglishWe hope this will contribute towards a resumption of meaningful negotiations.
Reméljük, hogy ez hozzá fog járulni az érdemi tárgyalások újrakezdéséhez.
EnglishWhat is required is a brief but very meaningful and useful reference to these issues.
Ami hiányzik, az egy rövid, de nagyon jelentős és hasznos utalás ezekre a kérdésekre.
EnglishIn Madurai, a reward that is modest in North American standards, is more meaningful there.
Ami Észak-Amerikában középes jutalom, az Maduraiban jelentős jutalomnak számít.
EnglishThis, in my opinion, is for example a meaningful way of eradicating corruption.
Véleményem szerint ez a korrupció megszüntetésének egyik járható útja.
EnglishOur Union can hold up meaningful examples to show that this is the right approach.
Uniónk sok érdemi példát tud mutatni arra, hogy ez a jó megközelítés.
EnglishToo much has happened for this not to be taken into account in a meaningful way.
Túl sok minden történt ahhoz, hogy ne foglalkozzunk ezzel érdemben.
EnglishWe need a serious engagement in meaningful talks from Tehran's side.
Teherán részéről érdemi tárgyalások melletti komoly elköteleződésre van szükségünk.
EnglishThe Council supports Taiwan's meaningful participation in international organisations.
A Tanács támogatja Tajvan szerepvállalását a nemzetközi szervezetekben.
EnglishAre the values handed down to us by the founding fathers of Europe still meaningful?
Léteznek még azok az értékek, amelyeket Európa atyáitól örököltünk?
EnglishAs Elliot turned away from the machine, the eerily meaningful repetition began again:
Amikor Elliot elfordult, a kísérteties ismétlődés újra elkezdődött:
EnglishBut the case, as such, is unassailable, at least in any length of time to be of meaningful help to you.
De az ügy ezzel együtt támadhatatlan, legalábbis a rendelkezésre álló idő alatt.
EnglishHe possessed a measure of artistic talent and had work that he found both meaningful and enjoyable.
hogy jó egészségnek örvend, szépek a fogai, van haja, és még csak huszonkilenc éves.
EnglishYou know which elements have to be put in place in order to have a meaningful dialogue.
Önök is tudják, mely elemeket kellene helyretenni ahhoz, hogy érdemi párbeszédet folytathassunk.
EnglishBut when that magic night does happen, uh, it's-it's all the more meaningful.
De az a mágikus éjszaka megtörténik és az olyan bensőséges.
EnglishAt times such as these, European solidarity becomes truly meaningful.
Az európai szolidaritás igazi jelentősége a mostanihoz hasonló időkben válik kézzelfoghatóvá.
EnglishThis subject comes under its competence and, sadly, I cannot give a meaningful answer.
Ez a téma az ő hatáskörükbe tartozik, és legnagyobb sajnálatomra nem tudok érdemleges választ adni.
EnglishAnd so we gather information which is meaningful to us when it may not be meaningful to others.
Így jutunk tudáshoz, amely nekünk sokat jelent, másoknak talán nem.