"to meditate" translation into Hungarian

EN

"to meditate" in Hungarian

EN to meditate
volume_up
[meditated|meditated] {verb}

to meditate
What you're supposed to do is press a finger to the dots and meditate on each letter.
Csak annyit kell tennie, hogy ujját a pontokra teszi, és minden betűre meditál.
And it begins first by one meditating and visualizing that all beings are with one -- even animals too, but everyone is in human form.
Úgy kezdődik, hogy az ember először is azon meditál és azt vizualizálja, hogy minden élőlény egy, és mindannyian, még az állatok is, emberi alakban vannak.
So, for instance the Dalai Lama gets up every morning meditating on compassion, and he thinks that helping other human beings is an integral component of human happiness.
Például a Dalai Láma minden reggel fölkel, és az együttérzésről meditál, és szerinte más emberek megsegítése az emberi boldogság szerves alkotórésze.
to meditate (also: to calculate, to design, to draft, to frame)
to meditate (also: to deliberate)
to meditate (also: to design, to purpose)

Context sentences for "to meditate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPoke Barnett has to go out to a shack in the desert twice a year to meditate.
Poke Barnett például kétszer egy évben elvonul egy sivatagi kalyibába meditálni.
EnglishOften did he meditate upon the Holy Scriptures in order to find allegories in them.
Gyakorta elmélkedett a szent könyveken is, hogy megfejtse a jelképeket.
EnglishThey do, like, three years' retreat, where they do meditate 12 hours a day.
Végeznek olyan 3 éves elvonulásokat, ahol 12 órákat meditálnak naponta.
EnglishBut he found himself too distracted by his difficulties to meditate very much upon the Lines.
Gondjai azonban elvonták a figyelmét attól, hogy a Vonalakon meditáljon.
EnglishHow can I, whelmed by a flux of talk, meditate upon the Way?'
Hogyan elmélkedhetnék az Úton, amikor szakadatlan fecsegés zúg a fülembe?
EnglishMeditate upon these things, be wholly in these things: that thy profiting may be manifest to all.
Ezeket gyakorold, ezekben tarts ki, hogy előhaladásodat mindenki lássa.
EnglishNevertheless, she began to meditate facing that problem.
Mindazonáltal most, hogy ezzel a problémával került szembe, ilyesmit fontolgatott.
EnglishAnd inside there was a bench where one could sit and meditate.
Julien Mayfair és Mary Beth Mayfair megveszi a donnelaith-i kastélyromot, és ásatásokba kezd.
EnglishI doubt it seriously, said Tommy, with an air of one who wants to meditate on more important things.
- Komolyan kételkedem benne - felelte Tommy olyan arccal, mint aki fontosabb dolgokról akar elmélkedni.
EnglishNot all fry cooks meditate to gunfire, sir.
Nem minden szakács választja a meditációnak ezt a formáját, uram.
EnglishThat might necessitate an arrest, when all she wanted was to meditate on the meaning of Allwine's black-on-black apartment.
Akkor pedig megint el kellene ismételnie, mi történik, ha valakinek beletérdelnek a tökébe.
EnglishNot till I came to Shamlegh could I meditate upon the Cause of Things, or trace the running grass-roots of Evil.
Csak mikor Shamleghbe érkeztem, akkor tudtam a dolgok okán gondolkozni és a Rossz gyökereit kifürkészni.
EnglishYou said that he went into the desert to meditate.
Azt mondta az előbb, hogy meditálni megy a sivatagba.
EnglishThe kid shuts his eyes, appears to meditate.
A kölök lehunyta a szemét, mint aki mélyen elgondolkodik.
EnglishGee; it's time for me to meditate, Chris, she said.
De Chris, nekem most már meditálnom kell mondta.
EnglishWould you like to take a few minutes to meditate on them?
Szeretne ön is meditálni egy kicsit?
EnglishTommy was left to meditate in darkness.
Tommy magára maradt a sötétben, és törhette a fejét.
English'I had no idea you came in here to meditate.'
- Nem tudtam, hogy ide jársz meditálni.
EnglishBut I couldn't meditate on the mysteries.
De nem bírtam elmélkedni a titkokon.
EnglishBut he chose to meditate instead.
Õ azonban inkább a meditációt választotta.