"meek" translation into Hungarian

EN

"meek" in Hungarian

EN meek
volume_up
{adjective}

meek (also: bland, gentle, mild, placid)
Looks very meek and mild and as though he were half asleep all the time - but that's not his reputation in the City.
Olyan szelíd és jámbor a képe, mintha félig mindig aludnék, de a Cityben nem ez a híre.
Pretending, even to himself, that he wanted only to be a meek academic.
Még önmaga előtt is azt játszotta, hogy csupán szelíd, béketűrő tudós, akadémikus akar lenni.
Gyenge és szelíd lett.
The combination of riotous enthusiasm and meek civilization here was remarkable to Bock.
Lenyűgöző volt a játék iránti zajos lelkesedésnek és az alázatos civilizáltságnak ez a sajátos keveréke.
To become simple, humble, meek, loving, that was the gist of it.
Légy egyszerű, szerény, alázatos, szeress másokat.
The spouse of your dreams, as you describe him, would seem idealistic and rather meek.
Álmaid férje, ahogyan leírtad, meglehetősen alázatos és béketűrő.
meek (also: affable, bland, comely, complacent)
The spouse of your dreams, as you describe him, would seem idealistic and rather meek.
Álmaid férje, ahogyan leírtad, meglehetősen alázatos és béketűrő.
Pretending, even to himself, that he wanted only to be a meek academic.
Még önmaga előtt is azt játszotta, hogy csupán szelíd, béketűrő tudós, akadémikus akar lenni.
meek (also: humble, lowly, moderate, modest)
To become simple, humble, meek, loving, that was the gist of it.
Légy egyszerű, szerény, alázatos, szeress másokat.
- Légy szerény, illedelmes és türelmes!

Synonyms (English) for "meek":

meek

Context sentences for "meek" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA horse to be ridden in battle must not be meek as a lady's palfrey, said Arthur.
- A csatamén nem lehet olyan jámbor, mint a hölgyek poroszka lova - magyarázta Arthur.
EnglishReligion and violence aren't exactly compatible with the meek inheriting the earth.
- A vallás és erőszak nem nagyon passzol ahhoz, hogy a szelídek öröklik meg a földet.
EnglishShe threw a hostile glance at the meek Mrs Sprot, who flushed and looked frightened.
Ellenséges pillantást vetett a jámbor Mrs. Sprotra, s az ijedten elpirult.
EnglishYou are Shimrod, as meek, quixotic and indecisive as ever.”
Te Shimrod vagy, ugyanolyan jámbor, fellegekben járó és bizonytalan, mint régen.
EnglishI was rather sharp with her, and to my surprise she was quite meek.
Elég éles hangon beszéltem vele, és meglepetésemre igen jámboran viselkedett.
EnglishHe shouted, and she called him Eddie and responded in a meek and wheedling voice.
A nő Eddie-nek nevezte, és siránkozó hangon válaszolt neki.
EnglishSo long as everyone thought you meek and harmless, security would be lax.
Mindenki gyengének és veszélytelennek tartotta, ezért senki sem foglalkozott magával különösebben.
EnglishThen Schmendrick, the royal wizard, his own voice meek and hurried.
Aztán Schmendrick, az udvari varázsló hangja hallatszott, amint szelíden és hadarva így válaszol:
EnglishPretending, even to himself, that he wanted only to be a meek academic.
Tartasz tőle, hogy mi lesz még ebből? - kérdezte Voltaire.
EnglishMeek features, a rosebud mouth, hair parted in the middle.
Erőtlen arcvonások, rózsabimbó ajak, középen elválasztott frizura.
EnglishHe was the high-tech equivalent of a meek, embezzling bank clerk-or so he had seemed.
Rasmussen a szende, sikkasztó bankhivatalnok csúcstechnikával felszerelt megfelelője volt - vagy ilyennek tűnt.
EnglishTravante said, smiling: “Perhaps Madouc might become meek and submissive once she was married.
- Talán Madouc nyájassá és szelíddé válna az esküvő után - jegyezte meg Travante mosolyogva.
EnglishPaphnutius wept in the night, and when the dawn came, he murmured a prayer that was a meek complaint -
Paphnutius zokogott az éjszakában, és amikor hajnalodott, egy panasznál is szelídebb imát lehelt:
EnglishMrs Crale wasn't the meek kind who suffers in silence.
Mrs. Crale nem volt afféle jámbor teremtés, aki némán tűr.
EnglishBlessed are the meek: for they shall possess the land.
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
EnglishNow he had lifted his head, he was using my own words back at me, and there was nothing meek in his eyes.
Most fölemelte a fejét, és a saját szavaimat fordította ellenem, és semmi alázat nem volt a tekintetében.
EnglishBut the hidden man of the heart, in the incorruptibility of a quiet and a meek spirit which is rich in the sight of God.
Az Isten szemében a rejtett ember az értékes, romolhatatlan szelídségével és nyugodt lelkével.
EnglishNo need, Gabrielle, I said again in a meek voice.
Nem szükséges, Gabrielle feleltem alázatosan.
EnglishLightning appearing out of a clear sky; flesh turned to salt; the meek inheriting the earth: all unlikely phenomena.
Derült égből lesújtó villámok; sóbálvánnyá vált ember, a világot igazgató alázatosok: megannyi képtelen jelenség.
EnglishJennifer's meek and seems very stupid.
Jennifer jámbor lélek, és meglehetősen ostoba.