"to meet" translation into Hungarian

EN

"to meet" in Hungarian

EN

to meet [met|met] {verb}

volume_up
You will meet the leader of the Resistance-- a man known as ''The Torch.''
Találkozik az Ellenállás vezérével, "A Fáklyával".
WOMAN: When you meet someone in the daytime, you can greet them with Bonjour!
Ha napközben találkozik valakivel,... akkor üdvözölje "Bonjour"-ral.
He'll catch an early morning flight to Memphis and meet with Fink.
- Egy kora reggeli járattal Memphisbe repül és találkozik Finkkel.

Context sentences for "to meet" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you will take the 10:20 train to Yarrow, a friend will meet you with his car.
Ha eléred a 10.20-as vonatot, Yarrowban egy barátunk vár az állomáson kocsival.
EnglishThe consequences of failing to meet the 2 °C target may be particularly serious.
A 2°C-os cél elérésének sikertelensége különösen komoly következményekkel járhat.
EnglishShe thought it out so that it would meet the case exactly, but it wasn't true.
Olyan történetet agyalt ki, ami pontosan beleillik a képbe, azonban mégsem igaz.
EnglishThe Ministers of Justice of the Community meet for the first time in Luxembourg.
A Közösség országainak külügyminiszterei első ízben találkoznak Luxembourgban.
EnglishMaybe he could meet with the Rainbow people and direct them away from the threat.
Esetleg találkoznia kéne a Szivárvány embereivel, és elterelni őket a veszélytől.
EnglishWhen we get there, when we meet Yuri, I want to know, that's all, what he knows.
- Ha odaérünk, ha találkoztunk Yurival, mindössze azt akarom megtudni, amit ő tud.
EnglishHowever, the resolution has come a little late and does not meet all expectations.
Az állásfoglalás azonban kissé megkésett, és nem felel meg minden várakozásnak.
EnglishThe instrument which was prepared was weak and did not meet the current needs.
Az elkészült jogi eszköz gyenge volt, és nem felelt meg az aktuális igényeknek.
English'The editing department's been frantic to meet a deadline without his help, and.'
- A kiadóban nem tudunk elkészülni a segítsége nélkül, és... - folytatta a portás.
EnglishThey spoke as horses will when they meet a friend that they have long missed.'
A lovak akkor beszélnek így, ha rég látott vagy hiányolt jó baráttal találkoznak.
EnglishI'm teaching her English and she wanted to know how to say 'until we meet again.'
Angolul tanítom és azt akarta tudni, hogyan mondják azt, hogy viszontlátásra".
EnglishA failure to meet requirements does not, in my view, represent discrimination.
Véleményem szerint a követelmények be nem tartása nem jelent megkülönböztetést.
EnglishYou know perfectly well you'll only meet me down there--so don't try to escape!
Jól tudod, hogy odalent is csak velem fogsz találkozni tehát ne próbálj megszökni!
EnglishIn a few days' time, the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly will meet in Tenerife.
Néhány napon belül tanácskozik az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés Tenerifén.
EnglishThis bill can be discounted, and I shall meet it punctually at the due date.
Tessék, itt a váltó, nyugodtan értékesítheti, becsületesen ki fogom egyenlíteni.
EnglishNo human saw him; he had no need to contort his features to meet human expectations.
Egyetlen ember sem látta, így nem volt szükség arra, hogy átrendezze a vonásait.
EnglishHe could not quite bring himself to meet Kurtz's eyes; he looked everywhere but.
Nem bírta rávenni magát, hogy Kurtz szemébe nézzen; mindenhová nézett, csak oda nem.
EnglishJust so long as ye don't ex-pect any great tales when we meet on the morrow.
De csak akkor, ha nem számítasz semmilyen nagy mesére, amikor holnap találkozunk.
EnglishI don't know, but we'll meet with them and you can ask all the questions you want.
- Nem tudom, de majd találkozunk velük: - és akkor az összes kérdésedet felteheted.
EnglishI'll meet you in the law library in half an hour; Argrow said, and walked away.
Találkozunk fél óra múlva a jogi könyvtárban mondta Argrow, és elballagott.