"meet the demand" translation into Hungarian

EN

"meet the demand" in Hungarian

See the example sentences for the use of "meet the demand" in context.

Similar translations for "meet the demand" in Hungarian

to meet verb
Hungarian
demand noun
to demand verb

Context sentences for "meet the demand" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, there is not enough production to meet the demand, so the EU is dependent on these imports.
Viszont a termelés nem elegendő a kereslet fedezésére, ezért az Európai Unió importra szorul.
EnglishLet them have the courage to meet the demand for democracy, because Europe itself depends on democracy!
Legyen bátorságuk megfelelni a demokrácia követelményének, mert Európa maga a demokráciától függ!
EnglishUnfortunately, those that exist do not now meet the demand.
Sajnos ezek jelenleg nem elégítik ki a szükségleteket.
EnglishIt is estimated that EU production will have to rise by over 70% just to meet rising demand in the future.
Becslések szerint az EU termelésének több mint 70%-kal kell növekednie ahhoz, hogy a jövőben kielégítse az egyre növekvő szükségleteket.
EnglishIt is time we grasped the opportunities provided by biotechnology to help us meet growing demand for quality food products.
Ideje megragadnunk a biotechnológia által felkínált lehetőségeket, amelynek segítségével kielégíthetjük a minőségi élelmiszertermékek iránti növekvő keresletet.
EnglishThe European Union is the world's largest market for fishery products, and it is well known that EU production on its own cannot meet internal demand.
Az Európai Unió a halászati termékek legnagyobb piaca, és jól ismert tény, hogy az EU termelése önmagában nem képes fedezni a belső keresletet.
EnglishBy 2030, the world population will have expanded by such an extent that we will require a 50% increase in food production to meet anticipated demand.
2030-ra a világ lakossága oly mértékben megnő, hogy az előre jelezhető kereslet kielégítése érdekében az élelmiszertermelést 50%-kal meg kell emelnünk.
EnglishWe should also keep in mind issues pertaining to environmental protection and the quantities of trees that have to be sacrificed to meet the demand for paper required for this purpose.
Olyan kérdéseket is szem előtt kell tartanunk, mint a környezetvédelem, és az adminisztrációs célokra felhasznált papír iránti igény kielégítése érdekében feláldozott fák száma.

Other dictionary words

English
  • meet the demand

Translations into more languages in the bab.la German-English dictionary.