"to meet the requirements" translation into Hungarian

EN

"to meet the requirements" in Hungarian

EN to meet the requirements
volume_up
{verb}

to meet the requirements (also: to suit the requirements)
megfelel a követelményeknek

Similar translations for "to meet the requirements" in Hungarian

to meet verb
Hungarian
requirement noun

Context sentences for "to meet the requirements" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSecondly, the solutions proposed in this directive meet these requirements.
Másrészt az ebben az irányelvben javasolt megoldások teljesítik ezeket a követelményeket.
EnglishIt is rather difficult to meet these requirements when floods are involved, for instance.
Elég nehéz teljesíteni ezeket a követelményeket például árvizek esetén.
EnglishReagents that do not meet these requirements must be rejected or purified.
Az ezeket a követelményeket nem kielégítő reagenseket ki kell selejtezni, vagy tisztítani kell.
EnglishIf you do not meet those requirements, then their blood is on your hands.
És ha ezeket nem teljesítik, a túszok vére a maguk lelkén szárad.
EnglishWhen so adjusted, the front fog lamp shall meet the requirements set out in 6.7.
A beállítást követően a ködfényszórónak meg kell felelnie a 6.7. pontban megállapított követelményeknek.
EnglishAfter this regulation enters into force, food additives will have to meet these requirements.
E rendelet életbe lépte után az élelmiszer-adalékoknak teljesíteniük kell e követelményeket.
EnglishOr perhaps our laws did not meet actual requirements?
Vagy talán a jogszabályaink nem feleltek meg az aktuális követelményeknek?
Englishif these items meet the requirements set out in the Annexes.
ha ezek megfelelnek az irányelv mellékletében foglalt előírásoknak.
EnglishIt must not be stirred by hand and only with instruments which meet hygiene requirements.
A vért nem szabad kézzel keverni, csak olyan eszközökkel, amelyek megfelelnek a higiéniai követelményeknek.
Englishif these meet the requirements set out in the Annexes.
ha ezek megfelelnek az irányelv mellékleteiben foglalt előírásoknak.
EnglishI am satisfied that the report moves to meet these requirements and voted accordingly.
Elégedett vagyok azzal, hogy a jelentés ezen követelmények teljesítése irányában halad, ezért mellette szavaztam.
EnglishHowever, the accession must meet two requirements.
Mindazonáltal a csatlakozásnak eleget kell tennie két követelménynek.
EnglishThe entire performance was a professional tour de force designed to meet his requirements.
Az előadás" egy profin megrendezett erődemonstráció volt, éppen olyan, mint amit elvárt Keiteltől és embereitől.
EnglishMr Casini's report does not meet these requirements.
Casini úr jelentése nem tesz eleget ezeknek a kívánalmaknak.
EnglishThe Reconciliation Commission established by the government does not meet basic requirements for independence.
A kormány által felállított békéltető bizottság nem felel meg a függetlenség legalapvetőbb kritériumainak.
EnglishIf there is money available to meet vehicle requirements, there is also money to meet wage requirements.
Amennyiben a járművekkel kapcsolatos követelményekre rendelkezésre áll a pénz, akkor a bérezési követelményekre is van pénz.
EnglishThe European Union has the necessary solidarity to meet the requirements of this emergency in real time.
Az Európai Unióban megvan a kellő szolidaritás, hogy most, még időben megfeleljen a vészhelyzettel kapcsolatos követelményeknek.
EnglishThe acceding states must undergo a thorough transformation in order to meet the requirements of EU membership.
A csatlakozó államoknak alaposan át kell alakulniuk annak érdekében, hogy teljesíteni tudják az uniós tagság követelményeit.
EnglishEU security standards must meet the requirements set by the International Civil Aviation Organisation.
Az uniós biztonsági normáknak eleget kell tenniük a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által felállított követelményeknek.
EnglishTherefore, I would like to ask the Commission to meet these requirements in the funding criteria for 2013.
Arra szeretném kérni ezért a Bizottságot, hogy feleljenek meg ezeknek az elvárásoknak a 2013 utáni támogatási kritériumok tekintetében.