"meeting" translation into Hungarian

EN

"meeting" in Hungarian

EN

meeting {noun}

volume_up
The meeting that we are to have next week is a very important one, but it is nevertheless just a meeting.
A jövő héten sorra kerülő találkozó nagyon fontos, ugyanakkor csak egy találkozó.
Lazarov, on the other hand, insists there was a meeting in Washington.
Lazarov viszont ragaszkodik ahhoz, hogy lezajlott egy találkozó Washingtonban.
And the result of our meeting was a robotic rocket-powered airplane we call ARES.
A találkozó eredményeként megszületett az ARES rakétahajtású repülő robot terve.
The Presidency welcomes the positive result of the most recent trialogue meeting.
Az elnökség üdvözli a legutóbbi háromoldalú megbeszélés kedvező eredményét.
The meeting soon adjourned, and the min­isters went their separate ways.
A megbeszélés nem sokkal ezután véget ért, a miniszterek szétszéledtek.
You couldn't have this sort of meeting without irrelevant pleasantries.
Egy ilyen megbeszélés nem érhetett véget egy kis figyelmesség nélkül.
There were differences between this meeting and the one held in the morning.
De azért volt valami különbség a mostani és a reggeli gyűlés között.
After the general meeting in the palace, the preceptors of the four orders gathered in private session.
A palotában lezajlott gyűlés után a négy rend preceptora külön megbeszélést tartott.
The meeting had concluded, and Allanon had asked them to wait for him.
A gyűlés véget ért, és Allanon arra kérte őket, várják meg.
'Anyway, the thing at The Country Way's not the kind of meeting I'm talking about.
- Mindenesetre az az összejövetel az Országútban nem azonos azzal, amiről beszélek.
Admiral Daala considered it the perfect place to hold a meeting of Imperial warlords.
Daala admirális ezt a helyet találta a legmegfelelőbbnek az összejövetel megtartására.
Az összejövetel hivatalosan megkezdődött.

Synonyms (English) for "meeting":

meeting

Context sentences for "meeting" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSomething like this always happens three days before a European Council meeting.
Mindig történik valami ehhez hasonló az Európai Tanács ülése előtt három nappal.
EnglishIt is a special Council meeting because there are not many matters on the table.
Különleges tanácsi ülésről van szó, mivel nem sok kérdés szerepel a napirenden.
EnglishAs you know, the Opposition organises a protest meeting every 31st of the month.
Amint azt tudják, az ellenzék minden hónap 31. napjára tiltakozó gyűlést szervez.
EnglishI would never have believed such a meeting would be possible, ' Linge Chen said.
- Sohasem gondoltam, hogy sor kerülhet egy ilyen találkozóra - mondta Linge Chen.
EnglishThe 7th EU - Kyrgyz Republic Cooperation Council meeting is held in Brussels.
A Kirgiz Köztársaság és az EU 7. közös együttműködési tanácsi ülése Brüsszelben.
EnglishThe way things are, Patrick, even just meeting standards won't get you anywhere.
Az a helyzet azzal, hogy eleget tesz az átlagkövetelményeknek, semeddig sem juthat.
EnglishI doubt this is something I can dispose of in a meeting of a few minutes or less.
Azt hiszem, ez olyan nagy súlyú ügy, nem lehet néhány perc alatt megtárgyalni.
EnglishHer eyes cataloged the head­ing, yesterday's meeting of the Chinese Politburo.
A fejléc szerint a kínai Politbüro előző napi összefoglalóját tartotta a kezében.
EnglishTo remember clearly that meeting, and to know what would happen in a year or two...
Emlékezhetett a találkozásra, és tudhatta, mi fog történni egy-két éven belül...
EnglishTomorrow, I'm scheduled to be in court for my first meeting with my creditors.
Holnap kell megjelennem a bíróságon, hogy első ízben találkozzam a hitelezőimmel.
EnglishUh, listen, Reggie, there's this guy who'll probably want to be at the meeting.
- Hallgasson ide, Reggie, valakinek jelen kell még lenni ezen a megbeszélésen.
English'It cannot be doubted that we witness the meeting of dear friends,' said Théoden.
- Nem kétséges, hogy jó barátok találkozásának vagyunk szemtanúi - mondta Théoden.
EnglishAmparo had a political meeting with her friends; I went to join Aglie by myself.
Amparót politikai gyűlésre várták a barátai, így hát egyedül mentem el a randevúra.
EnglishGordon felt certain the site for the meeting had been chosen to make a point.
Gordon biztosra vette, nem véletlen, hogy a tárgyalást erre a helyre szervezték.
EnglishToday President Medvedev is playing a full part in the G20 meeting in London.
Medvegyev elnök ma teljes jogú résztvevőként jelen van a G20-ak londoni ülésén.
EnglishMany of these issues will be discussed at the European Council meeting in December.
E kérdések közül több is megvitatásra kerül az Európai Tanács decemberi ülésén.
EnglishAn extraordinary meeting of the Conference of Presidents ended a few minutes ago.
Az Elnökök Értekezletének rendkívüli ülése pár perccel ezelőtt fejeződött be.
EnglishWell, she said, I guess it was just a matter of finally meeting the right doctor.
- Hát az úgy volt - nyújtotta a szót Polly -, hogy megtaláltam a hozzá való orvost.
EnglishThose cursed merchants had come light-coined to their fateful meeting, all of them.
Azok az átkozott kereskedők elég szűkmarkúan érkeztek életük utolsó találkozójára.
EnglishThere was never much fear of her meeting him in the ordinary way of things.
A dolog rendes menetében sohasem kellett tartania, hogy szembekerül a herceggel.