"melancholy" translation into Hungarian

EN

"melancholy" in Hungarian

EN melancholy
volume_up
{noun}

melancholy (also: mopes)
'silvery globe, harvest lamp, sovereign mistress of the true melancholy.'
ezüstös gömb, aratási lámpa, az igazi melankólia fejedelmi úrhölgye...
It's so melancholy, you know, with the mist right up around the island.
Valami szörnyű melankólia vesz erőt rajtam, amikor így elborítja a köd a szigetet.
Infuse in him the grandeur of melancholy, the divinity of loneliness, the purity of evil, the paradise... of pain.
A melankólia nagyságát add az embernek, az isteni magányosságot, az ördögi tisztaságot, a paradicsomi... fájdalmat.
melancholy
A búskomorság az őrület egy fajtája.
His face was melancholy and had the pallor of one who is seldom out in the sun.
Arcáról búskomorság sugárzott, és fehér bőrszíne azt mutatta, hogy mostanában nem nagyon érhette a napfény.

Synonyms (English) for "melancholy":

melancholy

Context sentences for "melancholy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut for these remedies I should certainly have become hypochondriacally melancholy.
E gyógyszerek nélkül nyilvánvalóan súlyosan mélakóros ember lett volna belőlem.
EnglishSuperintendent Harper said in a deep, melancholy voice, Mr. Jefferson, for instance?
Harper főfelügyelő mély, melankolikus hangon kérdezte: Például Jefferson urat?
EnglishFournier, of the Sûreté - a melancholy man, but intelligent.
Aztán ott van Fournier a biztonsági szolgálatnál melankolikus alkat, de intelligens.
EnglishI don't suppose I have long to live, said Timothy in a faint melancholy voice.
- Nem hiszem, hogy még sokáig élek - mondta Timothy elhaló, mélabús hangon.
EnglishThe voice, mellow and of an illimitable melancholy, came from beyond the wall.
Mit kívánsz? hallatszott egy telt és kissé melankolikus hang a fal mögül.
EnglishA cascade of soft, almost melancholy notes fell out of the air in front of her.
Előtte a levegőből egyszerre lágy, csaknem melankolikus hangok vízesése kezdett zuhogni.
EnglishThe melancholy resonance echoed on the river; shivered; seeped through her tired heart.
A szomorkás rezdüléseket visszhangozta a folyó; a hangok átszűrődtek fáradt szívén.
EnglishTommy shook his head in a melancholy fashion and Major Bletchley, thus encouraged, went on.
Tommy szomorúan csóválta a fejét, s Bletchley őrnagy ezen fölbuzdulva folytatta:
EnglishFar out on the marshes, a bird called with a long, melancholy series of falling tones.
Kinn a mocsárban madár hallatta bánatos, ereszkedő hangok elnyújtott sorát.
EnglishShamed, Creideiki felt an enclosing shroud of melancholy fall around him.
Creideiki szégyenkezve érezte, hogy egyre inkább belemerül a melankóliába.
Englishshe said to herself in a melancholy tone.
- Ó, bár szót se szóltam volna Dinah-ról! - mondta szomorúan a kislány.
EnglishWe must be wary of depression, dejection and above all, melancholy.
Óvakodnunk kell a rosszkedvtől, a levertségtől, de legfőképp a búskomorságtól.
EnglishResumed, her smile seemed to be as melancholy as before, but also now enigmatic.
Mosolyában a szomorúságon túl most megjelent a bizonytalanság is.
EnglishJacob turned melancholy when he talked about the things he'd miss.
Jacob aztán arról beszélt szívszakajtó mélabúval, mi mindentől kell megválnia.
EnglishOh, the house was full of undiscovered things, and so was its sad and melancholy garden.
Ó, tele van felfedezésre váró dolgokkal a ház és a bánatos, méla kert!
EnglishBut a keen observer would have been able to sense the melancholy behind the sarcasm.
Egy jó megfigyelő ráérzett volna, hogy a szarkazmusa csupa mélabú.
EnglishAs Antony's grandson the place had a melancholy fascination for him.
Mint Marcus Antonius unokája, ez a hely melankolikus, lebilincselő erővel bírt számára.
EnglishIn the wan winter sunlight the garden seemed less melancholy than as she remembered it.
A sápadt téli napfényben a kert kevésbé tűnt melankolikusnak, mint amilyennek emlékezett rá.
EnglishHis anger became melancholy as he remembered the reason that he hadn't already killed himself.
A dühe melankóliává szelídült, miután arra gondolt, miért is nem akarja még bevégezni.
EnglishI could see nothing cunning in either one of them, but a melancholy was coming over the priest.
Nem találtam bennük alattomosságot, ám a ferences lassanként elszomorodott.