"melee" translation into Hungarian

EN

"melee" in Hungarian

Synonyms (English) for "melee":

melee

Context sentences for "melee" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRegaining her balance, she dragged three of them back into the multicolored melee.
Mikor visszanyerte egyensúlyát, három szájtátit magával rántotta bunyóba.
EnglishPolearms, glaives, double-edged axes and maces, an array of melee weapons.
Bárdok, pallosok, kétélű balták, buzogányok, barbár fegyverek egész tárháza volt náluk.
EnglishShe swung around above and loosed a dozen arrows into the melee.
Kanyart írt le a levegőben, és tucatnyi nyílvesszőt eresztett a kavargás közepébe.
EnglishAlec Plunk Junior dash from their seats and arrive at the melee first.
T. Pierce Morehouse és ifjabb M. Alec Plunk felpattannak ültükből, és belevetik magukat a csetepatéba.
EnglishAfter the first charge of Kring's tribesmen, everything disintegrated into a general melee of random savagery.
Kring nomádjainak első rohama után a küzdelem átláthatatlan, kavargó öldökléssé változott.
EnglishBehind him he could hear the sounds of other blows and shrieks as his friends followed him through the melee.
Társai is beszálltak a küzdelembe, a háta mögül fegyverek hangját és újabb üvöltéseket hallott.
EnglishThrough the gap in the melee, he saw for an instant part of the station's displayer: terra for terrans.
A közelharc apró résein keresztül egy villanásnyira megpillantotta az állomás képernyőjét: A TERRA A TERRAIAKÉ.
EnglishSomehow, despite the melee, he heard her.
Muftak a hangzavarban is meghallotta valahogy.
EnglishAn instant later the glowing mock turtle emerged outside the melee and flapped clownishly toward safety.
És egy pillanattal később a ragyogó ál-teknős felbukkant, kívül a csetepatén, és komikus mozdulatokkal evezni kezdett a szabadság felé.
EnglishIt was violently disturbing to me even in that melee that I didn't know whether I could lose consciousness.
Igaz, nem voltam biztos benne, hogy képes vagyok elveszteni az eszméletemet, s dulakodás közben ez fura módon szöget ütött a fejembe.
EnglishThat was the signal for a general melee.
Ez volt a jeladás az általános harcra.
EnglishThe fiends standing with Geryon were just beginning to relax when a sudden flood of blue-white lightning washed over the melee.
A Geryon társaságában ücsörgő Pokoldémonok már éppen fellélegeztek, amikor újabb ezüstfehér hullám áradt szét a csatatéren.
EnglishSimon worked his way along a thread of path to a point where, with a well-aimed stone, he brought down one who was just shooting into the melee.
Simon egy keskeny ösvényen verekedte magát előre, és egy jól irányzott dobással leszedte az egyik lesipuskást.
EnglishIn the first few moments of the melee Simon was aware of nothing but his own part in the affair, the necessity for finding a mark.
A csata első néhány másodpercében Simon semmiről sem tudott, csak a saját szerepéről, arról, hogy találnia kell egy célpontot.
EnglishCale started to rush in on the easterner's blade side, his own sword gripped in both hands, when a voice from behind cut through the melee like a razor.
Cale a harcos kardforgató karja felől közelített, de mielőtt még odaérhetett volna, egy hang dörrent fel a háta mögött.
Englishto be above the melee
Englishto be above the melee
EnglishInto the warm crush of mortals, outside the fence they passed, slipping among those who peered through the chain mesh at the melee.
Sodortatták magukat a halandók meleg árjával, amíg kívül nem értek a kerítésen, majd besurrantak azok közé, akik a drót mögül bámulták a kavarodást.
EnglishHe had had to leam the swi^S ¡^ a ^ord for use in close melee, but their dart gun5 were soough like his automatic to cause him little trouble.
Meg kellett tanulnia, hogyan használja a kardot közelharcban, a nyílpuskáik ellenben sokban hasonlítottak az automatájához, hogy ne okozzanak komoly gondot.
EnglishElven Hunters rushed to the Borderman's aid, striking at the Trolls; then other creatures joined the fray, and everyone was swallowed in the melee.
Elf harcosok siettek a határvidéki segítségére, kaszabolták a trollokat, azután más teremtmények is csatlakoztak a küzdelemhez, és mindenkit elnyelt a kavarodás.