"melodramatic" translation into Hungarian

EN

"melodramatic" in Hungarian

EN melodramatic
volume_up
{adjective}

melodramatic (also: dramatic)
And she brought you up to have very melodramatic ideas of revenge?
És önöket holmi drámai vérbosszú-szellemben nevelte?
I just thought he was being melodramatic and theatrical.
És mindig olyan drámai és színpadias volt!
Kíméljenek meg a drámai hatáskeltéstől.
melodramatic (also: drama queen)
melodramatic
Folliat had said that oneshould pay no attention to these melodramatic remarksof Hattie's.
Folliat azt állította, hogy nem kell jelentőséget tulajdonítani Hattie melodrámai kijelentéseinek.

Synonyms (English) for "melodramatic":

melodramatic
English

Context sentences for "melodramatic" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNot the kind, you'd say, to have enemies or anything melodramatic of that kind.
Nem az a fajta, akit ellenség üldöz; semmi regényességet sem tapasztaltam körülötte.
EnglishYou see, poison seems such a melodramatic thing - you can't believe in it.
A mérgezést annyira színpadiasnak érzi az ember, hogy nem is tud hinni benne.
EnglishShe sees probabilities as we all do, said Stella with a melodramatic sigh.
Látja a lehetőségeket, akárcsak mi mondta Stella színfalhasogató sóhajjal.
EnglishIt's a damned good thing this melodramatic streak of yours never shows up in your writing.
Marha jó, hogy ez a melodramatikus hajlamod nem jelenik meg az írásaidban is.
EnglishThe whole thing is melodramatic, fantastic and completely unreal.
Az egész olyan, mint egy rossz melodráma, fantasztikus és teljesen valószínűtlen.
EnglishEven you cannot resist a farcical melodramatic tone when you speak of it.
- Még te sem tudsz bizonyos tragikomikus vonást megtagadni az esettől, ha róla beszélünk.
EnglishQuickly the flames subsided, and Lisa said, ‘Yeah, sure, it sounded melodramatic.
- Szóval - folytatta Lisa -, elég melodramatikusan adta elő a dolgot.
EnglishI know how melodramatic that sounds, but I didn't fully understand my panic, and I don't now.
Tudom, milyen bombasztikusan hangzik, de nem értettem, és ma sem értem azt a pánikot.
EnglishLook here, Kay, will you stop being melodramatic and completely foolish?
Ide figyelj Kay, leszel szíves végre abbahagyni ezt a melodrámába illő, ostoba viselkedést?
EnglishHe's a coward, perhaps, a melodramatic lunatic even, but he's not stupid.
Lehet gyáva, talán még melodrámába illő eszelős is, de nem ostoba.
English'And why's this word melodramatic being flung at me all the time?'
- De miért vágja mindenki a fejemhez azt, hogy melodramatikus vagyok?
EnglishWell, the person who's harassing you has a melodramatic streak a mile wide.
Aztán lehet, hogy a végén engem kapnának el - mondta Tina.
EnglishHe said it was absurd and melodramatic and couldn't be true.
Kijelentette, hogy ez képtelenség, ilyesmi csak regényekben fordul elő, nem lehet igaz.
EnglishAnd across the old bearskin hearth rug there was sprawled something new and crude and melodramatic.
A kandalló előtti, öreg medvebőrön új, oda nem illő és melodramatikus valami terpeszkedett.
EnglishIt sounds a little melodramatic, said Hercule Poirot doubtfully.
Elég melodramatikusan hangzik válaszolta Poirot kétkedően.
EnglishIf you'll excuse me, Mr Poirot, that's a very melodramatic idea.
Megbocsásson, Mr. Poirot, de ez egy kissé merész ötlet.
EnglishSpoken in any other tone, that last word would have been melodramatic, ridiculously stagey.
Ha más hangon mondta volna, akkor ez az utolsó szó melodramatikusan hangzott volna, nevetségesen színpadias lett volna.
EnglishIt seems appropriate if somewhat melodramatic.
- Megfelelő, úgy hiszem, csak talán egy kicsit melodramatikus.
EnglishYou have a melodramatic view of Las Vegas, odd one.
Szerintem ott elég ritkán követnek el öngyilkosságot.
EnglishOh darling, that is a bit too melodramatic!
Ó, drágám, ez egy kicsit már túlságosan is rémdrámába illik!