"member of parliament" translation into Hungarian

EN

"member of parliament" in Hungarian

EN member of parliament
volume_up
{noun}

member of parliament (also: parliamentarian)
In the Netherlands a Member of Parliament is making a controversial film about Islam.
Hollandiában egy országgyűlési képviselő vitatott filmet forgat az iszlámról.

Similar translations for "member of parliament" in Hungarian

member noun
parliament noun

Context sentences for "member of parliament" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(BG) Mr President, I was a member of Parliament's delegation which visited Ukraine.
(BG) Elnök úr! Tagja voltam az Ukrajnában látogatást tett parlamenti küldöttségnek.
EnglishThe Council shares the Member of Parliament's concern regarding animal welfare.
A Tanács osztja a parlamenti képviselő állatjólétet illető aggodalmát.
EnglishI must point out that I want nothing to do with this Member of Parliament.
Szeretném leszögezni, hogy teljesen elhatárolom magam a szóban forgó parlamenti képviselőtől.
EnglishI am a Member of Parliament, I have a question down for answer here.
Én a Parlament tagja vagyok, és van egy kérdésem, amelyre választ várok.
EnglishThis was not the case in the events referred to by the distinguished Member of Parliament.
A kiváló képviselőtárs által említett események nem ide tartoznak.
EnglishFor the first time since I have been a Member of Parliament we are now cutting Parliament's budget.
Amióta parlamenti képviselő vagyok, most első alkalommal csökkentjük a Parlament költségvetését.
EnglishWe should certainly continue the dialogue between the Council, Member States, Parliament and the Commission.
Folytatnunk kell a Tanács, a tagállamok, a Parlament és a Bizottság közötti párbeszédet.
EnglishIn six constituencies more people voted for a referendum than voted for their current Member of Parliament.
Hat választókörzetben többen szavaztak a népszavazásra, mint a jelenlegi parlamenti képviselőjükre.
EnglishWithin this strengthened dialogue, Member States, Parliament and the Commission should all have their place.
E megerősített párbeszéden belül helyet kapnak a tagállamok, az Európai Parlament és a Bizottság is.
EnglishAs a former Member of Parliament, I know that Parliament is, and always will be, the home of democracy.
Egykori parlamenti képviselőként tudom, hogy a Parlament most is és a jövőben is a demokrácia otthona lesz.
EnglishMy name is Joseph, a Member of Parliament in Kenya.
A nevem Joseph, kenyai parlamenti képviselő vagyok.
EnglishAn albino member of parliament has even been appointed.
Még albínó parlamenti képviselőt is kineveztek.
EnglishMadam President, the Council is aware of the events brought up by the Member of Parliament.
a Tanács soros elnöke. - (SV) Tisztelt elnök asszony! A Tanácsnak tudomása van a parlamenti képviselő által felvetett eseményekről.
EnglishI was a national Member of Parliament for 18 years.
18 évig voltam a nemzeti parlament képviselője.
EnglishI would like to thank Mrs Matias very much for taking on such a complex report as a new Member of Parliament.
Szeretnék köszönetet mondani Matias asszonynak, hogy új parlamenti képviselőként magára vállalt egy ilyen összetett jelentést.
EnglishYou are a Member of Parliament and I am not.
Ön parlamenti képviselő, én viszont nem.
EnglishI was a record always turned on for the benefit of newcomers-the visiting Member of Parliament, the new British Minister.
Lemez voltam, amelyet mindig föltettek, okulásul, valahányszor idegen érkezett átutazó képviselő, vagy új angol követ.
EnglishAndrei Lugovoi, the alleged murderer of Alexander Litvinenko, is set to become a Member of Parliament, thus acquiring immunity.
Andrej Lugovoj, Alekszandr Litvinyenko állítólagos gyilkosa be akar kerülni a parlamentbe, így pedig mentességet élvezne.
EnglishI have been a Member of Parliament since 1990.
EnglishSuggesting that this can lead to misuse is in fact an insult to every Member of Parliament who takes his or her duties seriously.
Arra utalni, hogy ez visszaélésekhez vezethet, sértő minden parlamenti képviselőre nézve, aki feladatait komolyan veszi.