"member of the public" translation into Hungarian

EN

"member of the public" in Hungarian

EN member of the public
volume_up
{noun}

member of the public
volume_up
a közönség tagja {noun}

Similar translations for "member of the public" in Hungarian

member noun
public noun

Context sentences for "member of the public" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOne option that is working well in many Member States is public-private partnership.
Egy lehetőség, amely sok tagállamban jól működik, a köz- és a magánszféra partnersége.
EnglishI need someone who is ostensibly an unobtrusive, unscientific member of the public but who is also astute enough - Sir Claud talked on.
Civil közvetítőre van szükségem, akinek semmi köze a tudományos élethez, aki nem kifejezetten feltűnő megjelenésű, de eléggé rafinált ahhoz, hogy...
EnglishAs a Member responsible for public health, I cannot emphasise strongly enough how closely our demographic problems are linked to public health problems.
Mint a közegészségügyért felelős bizottság tagja nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a demográfiai problémáink milyen szorosan összefüggenek az egészségügyiekkel.
EnglishHowever, this does not make sense where it may prejudice the public finances of Member States or public health objectives which Member States have the right to safeguard.
Ennek azonban nincs értelme, ha sértheti a tagállamok államháztartását vagy a közegészségügyi célkitűzéseket, amelyeket a tagállamoknak joguk van oltalmazni.
EnglishWhen any member of the public contacts me in my constituency, I simply say to them to write back to the company and tell it to send all future correspondence to me.
Amikor bármely polgár a választókörzetemben felkeres, akkor csak annyit mondok neki, hogy azt írja vissza a cégnek, hogy minden további levelezést nekem küldjön meg.
EnglishJoint programming of research is a valuable tool for reducing fragmentation by involving, at European level, the Member States, the public sector and the private sector.
A kutatás közös programozása - a tagállamok, az állami és magánszektor európai szintű bevonásával - értékes eszköz a kezünkben a szétaprózódás csökkentése ellen.