"membership" translation into Hungarian

EN

"membership" in Hungarian

HU

EN membership
volume_up
{noun}

membership (also: fellowship)
It is dishonest to behave as if we were not moving towards full membership.
Tisztességtelen úgy viselkedni, mintha a teljes jogú tagság irányába haladnánk.
Secondly, membership of the European Union has improved the investment climate in Latvia.
Másodszor, az európai uniós tagság javította Lettországban a befektetési klímát.
WTO membership may lead to a free trade agreement with the European Union.
A WTO-tagság elvezethet egy Európai Unióval megkötött szabadkereskedelmi megállapodáshoz.

Synonyms (English) for "membership":

membership
English
member

Context sentences for "membership" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy second point: combining the energy charter with Russia's WTO membership.
A második pont: az Energia Charta és Oroszország WTO-tagságának összekapcsolása.
EnglishThis would surely be helped by Russia's membership of the World Trade Organisation.
Ezt minden bizonnyal segítené Oroszország tagsága a Világkereskedelmi Szervezetben.
EnglishAre negotiations currently taking place with Turkey with the aim of membership or not?
Folyamatban vannak-e a csatlakozást célzó tárgyalások Törökországgal, vagy nem.
EnglishThe Ukrainian aspirations to EU and NATO membership are also well documented.
Jól dokumentált Ukrajna törekvése a NATO- és EU-csatlakozás elérése felé is.
EnglishToday Sweden is a country that appreciates and takes a positive view of EU membership.
Ma Svédország olyan ország, amely értékeli és pozitívan ítéli meg az EU-tagságot.
EnglishWhat then will the consequences of Turkey's membership be, which borders Iraq and Iran?
Mi lesz Törökország tagságának a következménye, amely Irakkal és Iránnal határos?
EnglishWhether Iceland is, perhaps, quite well prepared for membership is another issue.
Az, hogy Izland az unió tagságra jól felkészült ország-e, már más kérdés.
EnglishThe obligations that go with EU membership must be transferred from paper to practice.
Az uniós tagsággal járó kötelezettségeket a papírról a gyakorlatba kell átültetni.
EnglishMadam President, the countries proposed for EU membership are comparatively poor.
Elnök asszony! Az uniós tagságra javasolt országok viszonylag szegények.
EnglishWe do not feel that Turkey's membership is either realistic or opportune for many reasons.
Úgy érezzük, hogy Törökország tagsága több okból sem realisztikus vagy időszerű.
EnglishIt now seems very clear that we are never going to admit Turkey to full membership.
Most már elég világosnak tűnik, hogy sohasem adunk Törökországnak teljes jogú tagságot.
EnglishWith a gym membership and a little determination, you'll be looking good again.
- Járj kondizni, és meglátod, ha elég elszánt vagy, újra a régi leszel!
EnglishMr Hallstein was a fervent advocate of Turkey's membership of the European Union.
Hallstein lelkes pártfogója volt Törökország európai uniós tagságának.
EnglishSerbia's prospects for European Union membership are especially important for Hungary.
Szerbia európai uniós perspektívája különösen fontos Magyarország számára.
EnglishMembership of committees (deadline for tabling amendments): see Minutes
A bizottságok összetétele (módosítások benyújtási határideje): lásd a jegyzokönyvet
English. - Paragraph 2 of this resolution deals with membership of the Eurozone.
írásban. - Az állásfoglalás 2. bekezdése az euroövezettel foglalkozik.
EnglishEighteen years ago we made our application for membership of the European Union.
Tizennyolc évvel ezelőtt tagságért folyamodtunk az Európai Unióhoz.
EnglishYou have revealed that you are seeking negotiations with Turkey with the aim of membership.
Ön kijelentette, hogy a tagságot célzó tárgyalásokra törekszik Törökországgal.
English. - (PT) I have reservations about Turkey's EU membership.
írásban. - (PT) Fenntartásaim vannak Törökország uniós tagságával kapcsolatban.
EnglishMay I also take up another matter connected with Turkish membership.
A török tagsággal kapcsolatban azonban szeretnék egy másik kérdést is felvetni.