"mention a few" translation into Hungarian

EN

"mention a few" in Hungarian

See the example sentences for the use of "mention a few" in context.

Similar translations for "mention a few" in Hungarian

mention noun
to mention verb
a article
a-
Hungarian
few adverb

Context sentences for "mention a few" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would simply like to mention a few facts presented in recent TEEB findings.
Egyszerűen néhány tényt szeretnék kiemelni a közelmúltbeli TEEB-megállapításokból.
EnglishI should just like to mention a few points in connection with what has been said.
Csak néhány pontot szeretnék megemlíteni az elhangzottakkal kapcsolatban.
EnglishThere are problems, however, and I wish to mention a few of them.
Vannak azonban problémák, és ezek közül néhányat szeretnék megemlíteni.
EnglishLet me mention a few that address concerns raised in your report.
Ezek közül néhány olyat említenék, amelyek a jelentésben felvetett problémákat orvosolják.
EnglishHere, I would like to mention a few of the specific points of the report, from the many that it contains.
Itt szeretnék említést tenni a jelentés számos konkrét mozzanata közül néhányról.
EnglishHowever, I must mention a few ideas expressed during the debate which I do not agree with.
Szót kell ejtenem néhány gondolatról azonban, ami a vita során elhangzott, amivel nem tudok egyetérteni.
EnglishI should like to mention a few points from this excellent report.
Szeretnék néhány pontot kiemelni ebből a kiváló jelentésből.
EnglishYou mentioned many cases and I also would like to mention a few.
Sok esetet említettek, és én is szeretnénk párat említeni.
EnglishSome very important matters will be dealt with over the next six months, and I will mention a few.
A következő hat hónapban néhány nagyon fontos üggyel kell foglalkozni, ezek közül megemlítek néhányat.
EnglishLet me just mention a few examples related to the preparation of the Commission's work programme for 2011.
Hadd említsek csupán néhány példát, a Bizottság 2011. évre vonatkozó munkaprogramjával összefüggésben.
EnglishI feel that today is a day to mention a few things.
Úgy érzem, ma eljött az idő, hogy néhány dolgot megemlítsünk.
EnglishAllow me to mention a few points about Slovakia in connection with the language law, which have not been said yet.
Hadd említsek egy pár olyan vonatkozását Szlovákiának a nyelvtörvény kapcsán, amely eddig nem hangzott el.
EnglishI would like to mention a few points about this report.
Szeretném kiemelni a jelentés néhány pontját.
EnglishI will mention a few of these, Mrs Roure.
Roure asszony, hadd említsek meg ezek közül néhányat!
EnglishI should also like to mention a few figures.
Szeretnék néhány számadatot is említeni.
EnglishI fully agree with the position expressed by our Council President, but I would like to mention a few other things also.
Teljes mértékben egyetértek a Tanács elnöke által kifejezett állásponttal, de szeretnék megemlíteni még néhány dolgot.
EnglishMr President, I wish to mention a few issues that I hope will be on the agenda of the summit on 10 June.
Elnök úr, hadd említsek meg néhány olyan kérdéskört, amelyek reményeim szerint a június 10-i csúcstalálkozón is napirendre fognak kerülni.
EnglishI would like to mention a few of these.
Ezek közül néhányat szeretnék kiemelni.
EnglishI would like to mention a few extremely important aspects of the resolution on CAP simplification adopted by this Parliament.
Szeretném megemlíteni a KAP egyszerűsítéséről szóló, e Parlament által elfogadott állásfoglalás néhány rendkívül fontos aspektusát.
EnglishI will restrict myself to just making a few telegrammatic comments and I will mention a few things that I did not hear in the debate.
Néhány megjegyzésre fogok szorítkozni, távirati stílusban, illetve megemlítek pár olyan dolgot, amit a vitában nem hallottam.

Other dictionary words

English
  • mention a few

In the Turkish-English dictionary you will find more translations.