"merry" translation into Hungarian

EN

"merry" in Hungarian

EN merry
volume_up
{adjective}

merry (also: beaming, blithe, buoyant, cheery)
volume_up
vidám {adj.}
It was now a merry time of the year, and Bartholomew Fair was begun.
Az év vidám időszaka következett: megkezdődött a Bertalan-napi vásár.
The merry beams of light they saw were not from searchlights.
Csakhogy a vidám fénycsóvákat nem reflektorok eregették.
'Then are we not to see the merry young hobbits again?' said Legolas.
- Akkor hát nem is látjuk többé viszont a vidám kis hobbitokat? - kérdezte Legolas.
Jókedvű nevetés volt a válasz.
You got Harridan and her merry fembots... or Idiot von Idiot and their School for Children Who Like Accidents.
Ott van Harridan és a jókedvű női robotjai. vagy Idiota von Idiot és a baleseteket kedvelő gyerekek iskolája.
I may be forced to acquiesce in these recent developments, but I can hardly be expected to make merry over them.
Kényszerűségből bele kell nyugodnom ezekbe az új fejleményekbe, de azt aligha várhatják el tőlem, hogy még jókedvű is legyek.

Context sentences for "merry" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMerry and Pippin looked back, when they had passed some way down the winding road.
Mikor a kanyargós úton már megtettek egy darabot, Trufa és Pippin hátranézett.
EnglishShrill music rattled from the loudspeakers on the merry-go-round and the carousel.
A lovas körhinta és a nagy ringlispíl hangszóróiból recsegve szólt a tánczene.
English'Now,' said Merry, 'if only we had our legs and hands free, we might get away.
- Nos - mondta Trufa -, ha a lábunk, kezünk szabad lenne, most megléphetnénk.
EnglishI say _he_, though I hope and guess that both Merry and Pippin were here together.
Azt mondom, ő, de azt remélem, és azt gyanítom, hogy Pippin és Trufa együtt.
EnglishThe soft strains of the Merry Widow Waltz rose strongly over the hum of conversation.
Aztán a Víg özvegy keringőjének dallama erőteljesen a monoton zaj fölé emelkedett.
EnglishDirectly ahead of the two men, Gosselin's what was left of it was burning merry hell.
Pontosan szemközt Gosselin boltja - ami megmaradt belőle - égett, mint a gyehenna.
EnglishMerry and Pippin have been fortunate: they met him here, even where we sit.
Trufának és Pippinnek szerencséje volt: találkoztak vele, pontosan itt, ahol ülünk.
EnglishCaroline just said to me, Dear Merry! and began to talk about the garden.
Caroline csak ennyit mondott rá: - Drága Merry! - s a kertről kezdett beszélni.
EnglishNeither Pippin nor Merry remembered much of the later part of the journey.
Se Pippin, se Trufa emlékezetében nem maradt meg sok az út hátralévő részéből.
English'We always seem to have got left out of the old lists, and the old stories,' said Merry.
- Úgy látszik, mi minden régi névsorból és régi énekből kimaradtunk - mondta Trufa.
English'And there is a great deal, too, that we want to know about you ' said Merry.
- És olyan rengeteg, amit mi szeretnénk megtudni rólatok - mondta Trufa.
English'Yes, I had a packet in my pocket,' answered Merry, 'but it must be battered to crumbs.
- Igen, van még a zsebemben - felelt Trufa -, de azt hiszem, teljesen elmorzsálódott.
EnglishHe was healing Merry in orc-fashion; and his treatment worked swiftly.
Mikor megitatta a flaskájából, elvágta a lábán a kötelet, és talpra rángatta.
EnglishI, too, would like to thank both rapporteurs and wish you a Merry Christmas.
Én is szeretnék köszönetet mondani mindkét előadónak és boldog karácsonyt kívánok Önöknek.
EnglishFinally, let me wish you all a merry Christmas and a happy New Year.
Végezetül hadd kívánjak mindnyájuknak kellemes karácsonyt és boldog új évet!
EnglishSo it was that he came upon the place where Merry and Pippin had drunk and bathed their feet.
Így bukkant rá arra a helyre, ahol Trufa és Pippin ivott, s a lábát áztatta.
EnglishAs for Deputy Dickface and Sheriff Shithead and all the rest of their merry crew .
Ami pedig a faszfej seriffet meg a seggfej megbízottját illeti...
EnglishMerry and Pippin sat on the bottom step, feeling both unimportant and unsafe.
Trufa és Pippin leült a legalsó lépcsőfokra, se fontosnak, se biztonságban nem érezték magukat.
EnglishA merry time for cracking open cornerstones and digging up time capsules.
Alapkövek felszaggatásának, időkapszulák kiásásának vigasságos ideje!
Englishsaid Merry and Pippin together, and they turned away hastily.
- Eljövünk - mondta egyszerre Pippin és Trufa, és gyorsan elfordultak.