EN

mess {noun}

volume_up
His position was an inchoate mess; the only certain thing about it was that it was hopeless.
A helyzete befejezetlen zűrzavar volt; az egyetlen biztos dolog, hogy reménytelen.
Chagrin that this fucking mess hadn't held off for another two hours.
Bosszúságot, hogy ez a nyavalyás zűrzavar nem két órával később tört ki.
Developing countries are thus paying twice for the mess caused by unregulated global capitalism.
A fejlődő országok ezért kétszeresen fizetnek a szabályozatlan globális kapitalizmus okozta zűrzavar miatt.
- Sorry about the mess, I'm in the middle of changing offices.
- Elnézést kérek a rendetlenség miatt, éppen egy költözés közepén vagyok.
The psychiatrist approached the mess without proper respect for the mess, Garp thought.
A pszichiáter nem érti a rendetlenség természetét, úgy vág bele a rendezésbe, okoskodott Garp.
A ház csupa rendetlenség, és Bob vérzik.
Then the officers mess is just the place, said the wing commander.
Erre éppen a tiszti kantin a megfelelőő hely mondta a repülőő alezredes.
'Queer, having a mess-room right on deck,' said Rankin.
Furcsa ez a kantin közvetlenül a fedélzeten mondta Rankin.
From the windows of the mess they watched the sleek little executive jet being towed out into the sunshine.
A kantin ablakaiból figyelték, amint kivontatják az apró, karcsú repülőőgépet a napfényre.
This is a mess, mess, mess, Brownian loop.
Ez összevisszaság, Brown féle hurok.
The Commission itself is now in breach of European law, so this is a complete mess.
Maga a Bizottság is megsérti az európai jogot, tehát teljes az összevisszaság.
I played Quatre Vingt-et-un for Communist currency* with a Captain Sorel: it wasn't possible to play for drinks as I was a guest of the mess.
Kommunista pénzbe kártyáztam egy Sorel nevű századossal; italba nem játszhattunk, minthogy a tiszti étkezde vendége voltam.

Context sentences for "mess" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBit of a mess at the moment and all that, but we'll get there all right in the end.
A zűr pillanatnyilag nem kicsi, de kimászunk belőle, és ha a vége jó, minden jó.
EnglishThe Commission itself is now in breach of European law, so this is a complete mess.
Maga a Bizottság is megsérti az európai jogot, tehát teljes az összevisszaság.
Englishof two years work - that labyrinthine mess of words!
Két év munkájának gyümölcse (szó szerint gyümölcse!) ez az iszonyatos szólabirintus.
EnglishAnd I had to write down the name of this TED Fellow so I didn't mess it up here.
Le kellet írnom ennek a TED előadótársamnak a nevét, nehogy elrontsam itt.
EnglishBastard, thought Rudin, it was your bloody ministry that got us into this mess.
Disznó, gondolta Rugyin, a te átkozott minisztériumod húzott minket csőőbe.
EnglishIf Saruman peeps out of any of his windows, it must look an untidy, dreary mess.
Bármelyik ablakán kandikál is ki Szarumán, csak sivár pusztulást, összevisszaságot lát.
EnglishFirst you put me in this mess, and then you think you can just get rid of me.
Először is belekevertél ebbe, most meg csak úgy meg akarsz szabadulni tőlem.
EnglishSo they cleaned the mess up as they had cleaned up so many on the highway.
ÍGY HÁT FELTAKARÍTOTTÁK a mocskot, ahogy olyan sokszor megtették az országutakon.
EnglishMust I too have my foot thrust in the mess of life before I saw the pain?
Hát nekem is bele kell lépnem az élet véres sarába, hogy meglássam a szenvedést?
EnglishUntil then, we shall be sorting out all the things that are still in a bit of a mess.
Addig rendbe tesszük ezeket a dolgokat, amelyek most még kicsit zűrzavarosak.
EnglishI'm in a terrible mess and I really haven't had time to clean myself up or do anything.
Semmire sem volt még időm, még arra sem, hogy egy kicsit rendbe szedjem magam.
EnglishIf I can't get this damned mess to start working, then why the hell am I here?
Ha nem tudom működésre bírni ezt a szemétdombot, akkor mégis mi a fenét keresek én itt?
EnglishKoris poked a finger into the mess Simon held, his face blank with amazement.
Koris megérintette a Simon kezében levő dolgokat, és teljesen megdermedt elképedésében.
EnglishHe'd be alive now and there would be none of this oogy mess to clean up.'
Még most is élne, és nekem nem kéne itt bajlódnom ezzel a sok pocsékossággal.
EnglishI wanted you out of there, since it's going to be a complicated enough mess as it is.'
Ki akartam hozni onnét magát, mert ez az ügy már így is épp elég zűrzavaros.
English'I mean, a large part of this whole mess is over the Holy Places, isn't it?
- Úgy értem, ez a sok cécó nagyobbrészt a szent helyek miatt van, nem igaz?
English(He used a crude Russian expression that refers to a pile of dog mess on the pavement.)
A járdán heverőő kutyaürülékre alkalmazott, durva orosz kifejezést használta.
EnglishHe dropped into a camp-chair by the door of the Mess-tent and slid off his boots.
Az étkezősátor mellett egy tábori székbe roskadt és levetette cipőjét.
EnglishA decontamina-tion crew moves in swiftly to clean up whatever mess you've made in the lab.
Ezután megérkezik a fertőtlenítő csapat, és gyorsan megtisztítja a helyiséget.
EnglishWhy dont we step across to the officers mess for a nice cup of tea? he suggested.
Miért nem ugrunk át a tiszti kantinba egy csésze jó teára? javasolta.