"minister" translation into Hungarian

EN

"minister" in Hungarian

EN minister
volume_up
{noun}

minister
Sort of a minister without portfolio, works with the Premier and the Foreign Minister.
Tárca nélküli miniszter, a miniszterelnök és a külügyminiszter közvetlen munkatársa.
It was internal policymaking by Italy's minister of reforms, Umberto Bossi.
A reformokért felelős olasz miniszter, Umberto Bossi belpolitikai lépése volt.
- A kormányom nem tárgyalhat ilyen alakokkal - makacskodott a miniszter.
minister (also: parson, pastor, parish clerk)
Not even the minister, the Reverend Charles Harrell, believed in heaven or hell.
Még maga a lelkész, a nagytiszteletű Charles Harrell sem hitt se mennyben, se pokolban.
The minister's phone call had probably saved Mrs. Warren's life.
A lelkész telefonja valószínűleg megóvta Mrs. Warren életét.
Another mournful lamentation started from above, and the minister excused everyone.
Fölülről, a rejtett hangszórókból ismét gyászzene hangzott, és a lelkész befejezte a szertartást.
minister (also: deputy)
volume_up
követ {noun}
Az amerikai követ örökké a sarkamban van.
A követ bizonyára nagyon izgatott.
A követ a szívébe zárta.
minister (also: parson)
volume_up
pap {noun}
Why is the Vatican interested in some Chink minister?
Miért szimatol a Vatikán egy ferde szemű pap után?
His concern for her must have made Petey think that the minister was suspicious, must have driven Petey away.
A lelkész aggodalma fölvethette Petey-ben a gondolatot, hogy a pap gyanakszik, és ez űzhette el.
'I am satisfied,' says the minister; 'where is the lady?'
Meg vagyok nyugodva mondta a pap , de hol a hölgy?
minister (also: pastor)

Context sentences for "minister" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow it was she damned to hell; and from the mouth of her own minister, no less.
Most már ő volt az elkárhozott lélek, és ráadásul saját lelki atyja ítélte azzá.
EnglishYou will not have that satisfaction, the former Prime Minister replied coldly.
Nem szerzem meg magának ezt az örömet felelte ridegen az egykori miniszterelnök.
EnglishThe new Minister of Interior is taking measures to combat corruption and crime.
Az új belügyminiszter intézkedéseket tesz a korrupció és a bűnözés leküzdésére.
EnglishPrime Minister, sorry to call so late, but I'm afraid the queen is abdicating.
Miniszterelnök úr, elnézést hogy ilyen későn, de a királynő lemondott a trónról.
EnglishThe fifth freedom, for example, Prime Minister Janša, is part of social policy.
Az ötödik szabadság például, Janša miniszterelnök úr, a szociálpolitika része.
EnglishSo the word "silhouette" comes from a minister of finance, Etienne de Silhouette.
A "sziluett" szó egy pénzügyminiszter nevéből származik, Etienne de Silhouette-től.
EnglishMr President, I join my colleagues in welcoming the Prime Minister here today.
Elnök úr, csatlakozom kollégáimhoz a jelenlevő miniszterelnök úr üdvözlésében.
EnglishIt was handled badly by the company Greencore and our Minister for Agriculture.
A Greencore cég és a földművelésügyi miniszterünk rosszul irányította a folyamatot.
EnglishThat is why I welcome the Prime Minister's proposals regarding future priorities.
Ezért is üdvözlöm miniszterelnök úr javaslatát az elkövetkező prioritásokról.
EnglishWe have sent messages, we have spoken to the Deputy Foreign Minister on my behalf.
Üzeneteket küldtünk, beszéltünk a külügyminiszter-helyettessel az én nevemben.
EnglishInstantly, the Prime Minister's eyes, flaring a little wide, shot over to Ryan.
A miniszterelnök egy pillanatra megdermedt, aztán önkéntelenül Ryanre nézett.
EnglishDo not forget, Prime Minister, especially next week, that you are a true European.
Ne feledje, miniszterelnök úr, különösen a jövő héten, hogy ön egy valódi európai.
EnglishI think that President Kibaki and Prime Minister Odinga will take appropriate action.
Szerintem Kibaki elnök és Odinga miniszterelnök megfelelő intézkedést fog tenni.
EnglishNow he had to let Washington know what the Chinese Foreign Minister had said.
Még tájékoztatnia kellett Washingtont arról, amit a kínai külügyminiszter mondott.
EnglishBeing Minister of Defence in Germany is the most risky job in the country.
Németországban védelmi miniszternek lenni a legkockázatosabb munka az országban.
EnglishBut what about the Chinese guy, the Baptist minister who took the round in the head?
De mi van a kínai fickóval, a baptista lelkésszel, aki a fejébe kapott golyót?
EnglishPrime Minister, I was very pleased with a remark you made concerning Turkey.
Miniszterelnök úr! Nagyon örültem a Törökországgal kapcsolatos észrevételének.
EnglishI had a very useful and constructive meeting with Prime Minister Kosor yesterday.
Tegnap nagyon hasznos és konstruktív találkozón vettem részt Kosor miniszterelnökkel.
EnglishFinally, let me say a word to Prime Minister Reinfeldt and the Swedish Presidency.
Végül hadd mondjak néhány szót Reinfeldt miniszterelnök úrnak és a svéd elnökségnek.
EnglishGreetings to you, Prime Minister, from Poland, the land of Adam Mickiewicz.
Üdvözletem önnek miniszterelnök úr Lengyelországból Adam Mickiewicz országából.