"mischief" translation into Hungarian

EN

"mischief" in Hungarian

EN mischief
volume_up
{noun}

mischief (also: archness, jig, hanky-panky)
There was something approaching mischief in that inquiry.
Valami huncutság bujkált a hangjában.
She saw that his jaw was set and that the mischief was gone from his eyes.
- Morgaine látta, hogy az ifjú arca határozott, s szeméből eltűnt a huncutság.
Well-bred, unemotional English, without a sparkle of mischief.
Jól nevelt angol nő, akiben nincs egy szikrányi érzelmesség, se huncutság.
mischief (also: caper, escapade, gag, jig)
volume_up
csíny {noun}
That much more mischief before I'm done jar good.
Még egy kis csíny, mielőtt végem lenne.
Addig is: Csíny letudva.
Some of the trees they just cut down and leave to rot orc-mischief that; but most are hewn up and carried off to feed the fires of Orthanc.
Némelyiket csak kivágják és otthagyják rothadni - ez afféle vásott ork csíny, de a java részüket felfűrészelik és elviszik, hogy Orthanc tüzeit táplálják.
mischief (also: damage, detriment, disadvantage, harm)
volume_up
kár {noun}
mischief (also: devilry, devilment)
I never thought I'd see the day when two such reputable mischief makers... douse their drawers at the sight of a mall security guard.
Nem hittem volna, hogy eccer még a két bajkeverő bepisál egy eccerű biztonsági őr miatt!
mischief

Synonyms (English) for "mischief":

mischief

Context sentences for "mischief" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWere not going anywhere, John Mischief said, carefully stretching in the warmth.
A túloldalra nem megyünk mondta Pajkos János, és óvatosan nyújtózkodott a melegben.
EnglishYou may safely trust him, for he appears to be too limp to get into any mischief.
Nem kell tartania attól, hogy valami ramazurit csinál, ahhoz már túl ványadt.
EnglishI wouldnt be too sure, said Mischief, backing away over the blood-slickened boards.
Várjuk ki a végét mondta az, és elhátrált a most már vértől is sikamlós padlón.
EnglishThere's no one who had a real down on her, nobody who'd do her a mischief.
Senki nincs, aki komolyan neheztelt volna rá, senki, aki ártani akart volna neki.
EnglishAll crime and mischief in the suburbs were automatically blamed on the trailer people.
A külvárosban elkövetett bűntényekért automatikusan a lakókocsiparkiakat vádolták.
EnglishMorgaine touched Lancelet's hand; he looked down at her, the mischief back in his eyes.
Morgaine megérintette Lancelet kezét, s az ismét pajkos tekintettel nézett rá.
EnglishDoing one more piece of mischief before I sleep, that's what matters to me.
Csak az a fontos, hogy még valami csínyt elkövessek, mielőtt aludni térnék.
EnglishLady, Mischief said, very softly, I wonder if you would dare something for me?
Hölgyem mondta Pajkos, nagyon halkan , meg mernél-etenni valamit értem?
EnglishDont be so sure you wont meet this lady again, Mischief said to the company.
Ne fogadjatok rá, hogy többé nem látjátok a hölgyet mondta nekik Pajkos.
EnglishA slight, crafty smile played about the lips, and the eyes seemed to dance with mischief.
Halvány, ravasz mosoly játszott a szája körül, s a szeme huncutul csillogott.
EnglishWith Mischief floored, it slid its huge spiked head past him to get to the cabin door.
A padlót fogott teste fölött a kajütajtóhoz nyomta rettentő, tüskés fejét.
EnglishThere was mischief in his voice, and Bo and Dale were laughing by the time he finished.
A hangja tele volt fölényes gúnnyal, és Bo meg Dale hangosan nevettek, mire befejezte.
EnglishThen, having hushed his companion, John Mischief said: I do apologize for my brother, lady.
Miután ezt lerendezte, azt mondta: Elnézést kérek a fivérem nevében, hölgyem.
EnglishNot for Serpent; nor for Mischief; not even for Candy to say more than a hurried: Good-bye!
Se Kígyó, se Pajkos, de még Cuki se tudott mást mondani, csak egy sietős viszlátot.
EnglishA boy without a father, some said, has dangerous mischief forever on his mind.
Az apátlan gyerek, beszélték a népek, mindig rosszban töri a fejét.
Englishsaid John Mischief, proffering the little parcel.
Vigyázol rá nekünk? kérdezte ismét, és felé nyújtotta az apró csomagot.
EnglishWithout John Mischief, how would she get by in this strange world?
Pajkos János nélkül hogyan is állja majd meg a helyét ebben a különös világban?
EnglishHer name was Mariah Capella, and she lived on Speckle Frew Interesting mix, Mischief observed.
Mariah Capellának hívták, és a Foltos Frún élt Érdekes szülők jegyezte meg Pajkos.
EnglishIt's easier that way, by far, he said, and a little mischief came into his expression.
Megmutatom a szobát, ahol nyugodtan elalhatsz, utána, ha kedved van, visszajöhetsz hozzám.
EnglishKeep your distance from her, John Mischief, the head advised its big brother.
Tartsd magad távol tőle, Pajkos János tanácsolta a nagy testvérnek.