EN moaning
volume_up
{noun}

moaning (also: whimper)
Valahonnan közelebbről nyöszörgés hallatszott.
I hit him twice more He made a moaning sound.
Nyöszörgés tört elő a szájából.
From out of the night air came the sound of low moaning, the cries of imprisoned souls, their sleep disturbed by the man at the edge of the Hadeshorn.
Halk nyöszörgés hallatszott az éjszakai égből, a rab lelkek kiáltása, akiknek álmát megzavarta a Hadeshorn partján álló Allanon.
moaning (also: griping)
moaning (also: growl, grumbling)
moaning (also: grumbling, nagging)
moaning

Synonyms (English) for "moan":

moan
English

Context sentences for "moaning" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYour suit-lights were blinking and you were moaning for help on the micro-wave.
Az űrruhád fényei vakítóak voltak, és a mikrohullámon segítségért könyörögtél.
English(PL) Mr President, let us stop moaning that we do not have a common European policy.
(PL) Elnök úr, ne siránkozzunk tovább azon, hogy nincs közös európai politikánk.
EnglishDennie tossed back and forth across the ground moaning, clutching at her ears.
Dennie nyöszörögve, a fülére tapasztott kézzel hányta-vetette magát a földön.
EnglishHe was moaning, very faintly, as might a trapped animal, before the trigger clicked.
Nagyon halkan felnyögött, mint egy csapdába ejtett állat, aztán a ravasz megmozdult.
EnglishDerrick sat on a top bunk in the drunk tank, with two winos moaning on the floor.
A padlón két, az eszméletlenségig részeg idült alkoholista nyöszörgött.
EnglishThe moaning sounds continued, but now they sounded lower — guttural, somehow gleeful.
A nyögések folytatódtak, de halkabban, s torokhangúak lettek, valamiképp vidámak.
EnglishThen he started the moaning, just like Ricky, and this scared them even more.
Aztán ugyanúgy nyöszörögni kezdett, mint Ricky, és ettől mindketten még jobban megijedtek.
EnglishShe fell forward to her knees and crawled across the floor, moaning in pain.
Tenyerével a füléhez kapott, mintha valami éles hang hatolt volna belé.
EnglishAnd behind them both, a wall of moaning dust that followed Tommy-Ray in a swirling cloud.
Kettejük mögött pedig porból szőtt fal, mely süvöltve örvénylett Tommy-Ray nyomában.
EnglishMy friends, please don't- K8LR was moaning like a Jawa street beggar.
Barátaim, kérlek benneteket, ne K8LR úgy nyöszörgött, mint egy java koldus.
EnglishAt last he stuck fast to the fabric of reality and lay on the bed, moaning.
Végül megtapadt a valóság szövetén, és nyögdécselve elnyúlt az ágyon.
EnglishBevier lay motionless on the ground, and Kalten sat moaning.
Bevier mozdulatlanul feküdt a földön, Kalten pedig nyöszörögve próbált felállni.
EnglishI was howling, and the woman was jerking back against me and moaning with it.
Vonítottam, a nő meg ritmusosan visszalökött, és nyögött hozzá.
EnglishTo hear her moaning out 'The Blood... he blood' was really something.
Amikor azt nyögte, hogy A vér, a vér, hát, az valóban döbbenetes volt.
EnglishOf them all, only he still stood, though someone was moaning and moving feebly by one wall.
Egyedül ő állt ott, bár valaki felnyögött és fájdalmasan megvonaglott az egyik fal mellett.
EnglishWINDS BLEW ACROSS THE HIGH MOORS, moaning and sighing through the larch trees.
A fennsíkon erősen fújt a szél, keservesen nyögve és sóhajtozva a vörösfenyők tűleveles ágai között.
EnglishThe moaning was coming from the hole, and Lonnie began to force himself through the hedge toward it.
A nyögések a gödörből hallatszottak, s Lonnie kezdett átnyomakodni a sövényen.
EnglishThe moaning was coming almost directly from their right, where a high hedge ran around a small yard.
elük szinte egy vonalban lévő magas sövény felől, amely kis udvart vett körül.
EnglishA harsh wind whistled down the canyon, moaning through the minarets of Jabba's palace.
Metsző szél süvített végig a kanyonon, majd panaszos nyögést hallattak Jabba palotájának tornyai.
EnglishIt was time to quit bitching and moaning and get down to business.
Ideje hát abbahagyni a nyelvelést meg a siránkozást, és munkához látni.