EN mock
volume_up
{noun}

mock (also: irony, mocking, ridicule, scorn)
volume_up
gúny {noun}
Something mocking and malicious danced hidden in those eyes.
Valami rejtett gúny és rosszindulat rejtőzött a tekintetében.
There was a touch of irony in the mocking voice.
Cseppnyi gúny volt a hangjában.
gúny tárgyává tesz vkit
- Ez az utánzás egyre rosszabb.

Synonyms (English) for "mock":

mock
English

Context sentences for "mock" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'No thanks to you,' she mock-growled, and threw a light punch at his midsection.
- De ez nem a te érdemed - gonoszkodott az asszony, és tréfásan hasba bokszolta.
EnglishBarbara made a mock-menacing gesture at her aunt, who waved her away with a snort.
- Tréfás grimasszal rávicsorított a nagynénjére, de Miss Amory csak legyintett rá:
EnglishIt exactly matched the computer mock-up he'd examined for hours prior to coming down.
A gép belső tere pontosan úgy nézett ki, ahogyan azt a számítógépen mutatták neki.
EnglishDon't mock me anymore, he said imploringly with the same well-bred restraint.
Most már ne gúnyolj tovább kérlelt ugyanazzal a jól nevelt tartózkodással.
EnglishShe turned over abruptly on to her side in a mock-sulk facing away from him, knees bent.
Térdét hirtelen mozdulattal felhúzva hátat fordított neki, és duzzogást tettetett.
EnglishA mock direct exam was followed by a lengthy cross, and Jankle performed adequately.
Jankle, ha nem nyújtott is valami pazar teljesítményt, tűrhetően játszotta a szerepét.
EnglishIt is good to do something a little different, Yazov conceded with mock gravity.
Jó dolog egy kicsit mást csinálni végre zárta le a témát tettetett kedélyeskedéssel Jazov.
EnglishAfter they were gone, Azriim raised Norel's tankard and gave Vraggen a mock toast.
Miután kiléptek az ajtón, Azriim felemelte Norel korsóját, és Vraggen egészségére emelte.
EnglishAs we went out on the parade ground the great prison wall seemed to mock at my plans.
Kifelé indultunk a gyakorlótérről, és a magas börtönfal szinte gúnyolódott a terveimen.
EnglishHis muzzle was wrinkled back in a terrible mock grin that froze Brett with horror.
A pofája szörnyű vigyorba húzódott, amelynek láttán Brett kővé meredt.
EnglishTHERE WAS a long pause before the Companions ranged themselves for the final mock battle.
Hosszú szünet következett, amíg a lovagok felálltak a végső hadijátékhoz, a csatához.
EnglishSo far you came in your search for a God who would not mock you, my cousin!
Ilyen messzire jutottál annak az Istennek a keresésében, aki nem űz gúnyt belőled, rokon!
EnglishIt came to him that, whatever he might do to her, she would still mock him to the very end.
Megértette, hogy e lánnyal tehet bármit, az az utolsó percig gúnyolni fogja.
EnglishHe sniffed at it, drew back in mock disgust, and then held it up with a laugh of triumph.
Megszaglászta, majd tettetett undorral tartotta el magától és diadalmasan felnevetett.
EnglishThe baths, Quickly, the Colonel said with mock gravity, and I might yet live.
A fürdőbe, gyorsan szólalt meg az ezredes mimelt komolysággal , és talán még életben maradok.
EnglishWell, Dolmant,' Emban said in mock surprise, 'it seems that only you and I are left.
Nos, barátom mondta Emban tettetett meglepetéssel , úgy tűnik, már csak mi ketten maradtunk.
EnglishYou have leashed me here in this village and then you mock when I strain.
Láncra vertél ebben a faluban, és most kigúnyolsz, amiért nekifeszülök.
EnglishLet us all order our coffins, he remarked in a tone of mock gloom.
- Ha így gondolkoznánk, akkor mindnyájan előre megrendelhetnénk a koporsónkat.
EnglishThey went on with their conversation in whispers and squeaks of mock dismay.
Tovább folytatták rémületet és meglepetést színlelő apró sikolyokkal tarkított tereferéjüket.
EnglishThe quizmaster howled soundlessly in mock despair at a contestant's defeat.
A műsorvezető tettetett kétségbeeséssel, némán felkiáltott, amikor az egyik játékos kiesett.